Volitelná kontrola

Pomocí této úlohy spustíte vzdáleně volitelnou kontrolu na cílové stanici na přítomnost škodlivého kódu.

Obecné

Zadejte název úlohy, volitelně popis. Kategorie úlohy a její typ je již předvybrána na základě předchozího výběru. Typ úlohy definuje možnosti konfigurace a chování klientské úlohy.

Nastavení

Vypnout po dokončení kontroly – vybráním této možnosti zajistíte vypnutí počítače po dokončení kontroly.

Profil kontroly – k dispozici jsou následující možnosti:

Hloubková kontrola – předdefinovaný nejdůkladnější profil kontroly, který zkontroluje všechny soubory, což si na druhou stranu vyžádá velké množství systémových prostředků a kontrola potrvá déle.

Smart kontrola - Smart kontrola slouží pro rychlé spuštění kontroly počítače a automaticky léčí nebo odstraňuje infikované soubory a nevyžaduje interakci uživatele. Výhodou Smart kontroly je snadná obsluha, kdy není nutné cokoli dalšího konfigurovat. Smart kontrola zkontroluje všechny soubory na lokálních jednotkách a automaticky je vyléčí nebo odstraní. Úroveň léčení je nastavena na standardní úroveň.

Kontrola z kontextového menu – použije se předdefinovaný profil na klientovi a vybrat můžete cíle kontroly.

Vlastní profil – vám umožní vytvořit profil s odlišnými parametry kontroly (cíli kontroly a úrovní léčení). Výhodou tohoto profilu je, že si kontrolu můžete přizpůsobit vašim potřebám. Po dokončení nastavení si výsledný profil kontroly můžete na klientovi uložit pro použití v budoucnu. Před provedením kontroly s tímto profilem již musí být profil vytvořen. Následně při vytváření úlohy vyberte z rozbalovacího menu možnost Vlastní profil a níže zadejte název vytvořeného profilu, který chcete při kontrole použít.

Léčení

Standardně je vybrána možnost Kontrolovat a léčit. To znamená, že nalezené infiltrace budou automaticky vyléčeny. Případě přesunuty do karantény.

Cíle kontroly

Standardně je aktivní možnost Kontrolovat všechny cíle. V případě potřeby můžete tuto možnost deaktivovat a kontrolovat pouze vámi definované cíle. Po deaktivování zadejte do pole Přidat cíl absolutní cestu ke složce nebo souboru. Po zadání cíle klikněte na tlačítko Přidat. Vámi zadaný cíl se následně zobrazí v poli Cíle kontroly. Jako cíl kontroly můžete použít předdefinované proměnné uvedené v tabulce níže.

Cíl kontroly

Kontrolovaná umístění

${DriveRemovable}

Všechny výměnné jednotky a zařízení.

${DriveRemovableBoot}

Bootovací sektory všech výměnných jednotek.

${DriveFixed}

Pevné disky (HDD, SSD).

${DriveFixedBoot}

Bootovací sektory pevných disků.

${DriveRemote}

Namapované síťové jednotky.

${DriveAll}

Všechny dostupné jednotky.

${DriveAllBoot}

Bootovací sektory všech jednotek.

${DriveSystem}

Systémové jednotky.

${Share}

Sdílené jednotky (platné pouze pro serverové produkty).

${Boot}

Hlavní bootovací sektor.

${Memory}

Operační paměť.

${Registry}

(ESET Endpoint 8+)

${Wmi}

(ESET Endpoint 8+)

light-bulbPříklad: Cíle kontroly

Níže si ukážeme, jak můžete definovat cíle volitelné kontroly:

Soubor: C:\Users\Data.dat

Složka: C:\MyFolder

Unixová cesta: /usr/data

Windows UNC cesta: \\server1\scan_folder

Předdefinovaná proměnná: ${Memory}

Přehled

Zkontrolujte, zda parametry klientské úlohy vyhovují vašim potřebám a klikněte na tlačítko Dokončit. Klientská úloha se vytvoří a zobrazí se pop-up okno. Po jejím vytvoření doporučujeme úloze přiřadit podmínku spuštění, prostřednictvím které definujte cíl, nad kterým chcete úlohu spustit. Pokud okno zavřete, můžete podmínku spuštění vytvořit později. Pro pozdější vytvoří podmínky spuštění například klikněte na instanci dané úlohy a z kontextového menu vyberte možnost Spustit na.

client_task_finish