Vypnout počítač

Prostřednictvím této úlohy můžete vzdáleně restartovat nebo vypnout počítač. Pro její vytvoření přejděte v hlavním menu do sekce Klientské úlohy a klikněte na tlačítko Nová….

Obecné

Zadejte název úlohy, volitelně popis. Kategorie úlohy a její typ je již předvybrána na základě předchozího výběru. Typ úlohy definuje možnosti konfigurace a chování klientské úlohy.

Nastavení

Restartovat počítač – tuto možnost vyberte pouze v případě, pokud chcete cílový počítač restartovat. V opačném případě, pro vypnutí počítače, ponechte toto pole prázdné.

Přehled

Zkontrolujte, zda parametry klientské úlohy vyhovují vašim potřebám a klikněte na tlačítko Dokončit. Klientská úloha se vytvoří a zobrazí se pop-up okno. Po jejím vytvoření doporučujeme úloze přiřadit podmínku spuštění, prostřednictvím které definujte cíl, nad kterým chcete úlohu spustit. Pokud okno zavřete, můžete podmínku spuštění vytvořit později. Pro pozdější vytvoří podmínky spuštění například klikněte na instanci dané úlohy a z kontextového menu vyberte možnost Spustit na.

client_task_finish