Kontrola volitelných cílů

Prostřednictvím této úlohy zkontrolujete vybrané cíle, které na serveru vidí bezpečnostní produkt ESET. V závislosti na bezpečnostním produktu můžete spustit níže uvedené kontroly:

Produkt

Kontrola počítače

Popis

ESET File Security for Microsoft Windows Server

Hyper-V kontrola

Tato kontrola zkontroluje disky virtuálních strojů běžících na Microsoft Hyper-V Serveru bez nutnosti instalace ESET Management Agenta do těchto virtualizovaných strojů.

ESET Security pro Microsoft SharePoint Server

Kontrola SharePoint databáze, Hyper-V kontrola

Pomocí této možnosti získáte seznam cílů, které reportuje ESET Security for Microsoft SharePoint.

ESET Mail Security for Microsoft Exchange Server

Volitelná kontrola databáze poštovních schránek, Hyper-V kontrola

Pomocí této možnosti získáte seznam cílů , které reportuje  ESET Mail Security a získáte možnost pro spuštění volitelné kontroly databáze schránek.

ESET Mail Security pro IBM Domino

Volitelná kontrola databáze, Hyper-V kontrola

Pomocí této možnosti získáte seznam cílů, které reportuje ESET Mail Security pro IBM Domino.

Obecné

Zadejte název úlohy, volitelně popis. Kategorie úlohy a její typ je již předvybrána na základě předchozího výběru. Typ úlohy definuje možnosti konfigurace a chování klientské úlohy.

Jako kontrolovaný server vyberte server, na kterém je nainstalován bezpečnostní produkt ve verzi 6 a novější. Následně budete mít k dispozici seznam cílů, které je možné zkontrolovat.

Vyberte podmínku spuštění. Standardně je použita podmínka "provést co nejdříve".

Cíle kontroly

V této části máte dostupné cíle kontroly, které reportuje bezpečnostní produkt do ESMC z daného serveru. Pro získání seznamu cílů je nutné tuto funkci aktivovat prostřednictvím politiky pro bezpečnostní produkt v sekci Nástroje > ERA: cíle kontroly:

Generovat seznam cílů – pomocí této možnosti aktivujete generování seznamu cílů pro ESMC.

Interval aktualizace (v minutách) – definujte interval, ve kterém se budou zjišťovat dostupné cíle. Mějte na paměti, že prvotní získání cílů potrvá polovinu tohoto intervalu.

Následně vyberte cíle, které chcete zkontrolovat. Více informací naleznete v kapitole ERA: cíle kontroly.

Přehled

V této části se zobrazí souhrnné informace o vytvářené úloze. Zkontrolujte, zda nastavení odpovídá vašim představám a vytvoření úlohy dokončete kliknutím na tlačítko Dokončit. Úloha se vytvoří a bude připravena k použití.