Úprava uživatelů

Jednotlivým uživatelům můžete ručně přidat další atributy a přiřadit jim zařízení. Pro úpravu atributů uživatele přejděte do sekce Uživatelé zařízení, vyberte uživatele, kterého chcete upravit a klikněte na tlačítko Změnit.

details_hoverPoznámka

Pokud synchronizujete uživatele například z Active Directory, nastavte akci při výskytu konfliktu na Přeskočit. V opačném případě by došlo k přepsání ručně definovaných atributů daty z Active Directory.

Obecné

Pokud potřebujete upravit údaje uživatele nebo je doplnit (přidat telefon, e-mailovou adresu atp.), provedete to v této části.

add_new_use_edit01

Vlastní atributy

V této části kliknutím na Přidat nový můžete uživatelskému účtu přiřadit další atribut. Po kliknutí na tlačítko Přidat nové si vyberte kategorii:

Wi-Fi účty:Profily, prostřednictvím kterých můžete nakonfigurujete veškeré údaje pro přístup k firemní bezdrátové síti.

VPN účty:prostřednictvím této možnosti můžete uživateli nadefinovat VPN včetně přihlašovacích údajů, certifikátů a dalších požadovaných parametrů.

Poštovní účty: prostřednictvím této možnosti nastavíte uživateli přístup k jeho poštovní schránce. Pokud využíváte MS Exchange, použijte možnost níže.

Exchange účty: prostřednictvím této možnosti nastavíte uživateli přístup k jeho MS Exchange poštovní schránce, kontaktům, poznámkám atp.

LDAP (alias atributu): Tuto možnost využijete, pokud ve společnosti používáte LDAP kontakty.. Prostřednictvím této možnosti spárujete LDAP kontakty s iOS kontakty.

CalDAV:prostřednictvím této možnosti nastavíte uživateli přístup ke kalendáři splňujícím CalDAV parametry.

CardDAV:prostřednictvím této možnosti nastavíte synchronizaci CardDAV kontaktů.

Odebírané kalendáře: pokud jste nadefinovali CalDAV kalendáře, v této části můžete nastavit, ke kterým má mít pouze přístup ke čtení.

Některé atributy můžete použít jako proměnné při vytváření politiky pro iOS zařízení. Například, Přihlášení ${exchange_login/exchange} nebo E-mailová adresa ${exchange_email/exchange}.

add_new_use_edit02

Přiřazená zařízení

V této části můžete vybrat konkrétní počítač/mobilní zařízení, které uživateli patří. Po kliknutí na Přidat počítače se zobrazí seznam všech statických a dynamických skupin obsahující zařízení. Vyberte požadované zařízení a klikněte na tlačítko OK.

assigned_ computers