Uživatelé zařízení

V této části můžete spravovat uživatele a skupiny uživatelů pro potřeby správy iOS zařízení. Prostřednictvím ESET Mobile Device Management pro iOS můžete následně uživatelům přiřadit odpovídající konfiguraci na jejich iOS zařízení. Nejprve je potřeba uživatele do ESMC nahrát, doporučujeme je načíst z Active Directory. Následně můžete načtené informace o uživatelích upravovat podle potřeby a přidat jim vlastní atributy.

validation-status-icon-warning DŮLEŽITÉ:

Nezaměňujte Uživatele zařízení s uživateli, kteří mají přístup do ESMC Web Console. V této části můžete spárovat uživatele se zařízením a zajistit tak synchronizaci informací o uživateli. Pro správu uživatelů, kteří mohou používat ESMC přejděte do sekce Další > Uživatelé.

Uživatelé, kteří nemají přiřazeno žádné zařízení jsou zvýrazněni v seznamu oranžově. Pro přiřazení zařízení klikněte na uživatele, v kontextovém menu vyberte možnost edit_defaultZměnit… a přejděte do sekce Přiřazená zařízení. Klikněte na možnost Přidat zařízení.

admin_user_management_unassign

Přiřadit nebo odebrat zařízení můžete přímo z detailů počítače. V hlavním menu na záložce Počítače najděte konkrétní zařízení, klikněte na něj a vyberte možnost details_defaultZobrazit detaily. Uživatel může mít přiřazeno více zařízení (počítačů/mobilních zařízení). Následně v detailech zařízení v sekci Přehled klikněte na možnost mn_icn_user_normal Přidat uživatele na dlaždici Uživatelé. Tím daného uživatele přiřadíte přímo zařízení. Pokud již je zařízení přiřazen uživatel, po kliknutí na jeho jméno si zobrazíte detailní informace.

Uživatele a skupiny můžete pohodlně přesouvat také prostřednictvím technicky Drag & Drop. Vyberte uživatele nebo skupinu, podržte pravé tlačítko myši a přesuňte ji.

 

Akce dostupné v kontextovém menu uživatele:

details_default Zobrazit detaily...

Kliknutím zobrazíte detailní informace jako je e-mailová adresa, telefon, přiřazená zařízení a vlastní atributy, které můžete používat pro dynamické přiřazování politik. Uživatel může mít přiřazeno více než jeden počítač/mobilní zařízení. Přímo v tomto dialogovém okně můžete uživatele přejmenovat, přidat uživateli popis nebo změnit skupinu, do které patří. Vlastní atributy můžete využít při tvorbě politik.

V kontextovém menu uživatele můžete provádět další akce. Více informací o jednotlivých ikonách naleznete v kapitole legenda ikon.

Správa filtrů

Pro vytvoření filtru klikněte na tlačítko Přidat filtr. Následně si ze seznamu vyberte požadovaný filtr. Do zobrazených polí zadejte požadovaný vyhledávací výraz a potvrďte klávesou Enter. Aktivní filtr je zvýrazněn modře.

Filtry si můžete uložit do svého uživatelského profilu pro budoucí použití. Následně pod tlačítkem Předvolby máte k dispozici následující možnosti:

Sady filtrů – seznam všech uložených filtrů. Po kliknutí na název se uložená konfigurace aplikuje. Aktuálně použitý filtr má u sebe příznak apply_default. Vybráním možnosti Zahrnout viditelné sloupce, řazení a stránkování se uloží také tyto parametry.

add_new_defaultUložit sadu filtrů jako – kliknutím si uložíte aktuální sadu filtrů jako novou předvolby. Po uložení předvolby již nemůžete měnit konfiguraci filtrů.

edit_defaultSpráva sad filtrů – pomocí této možnosti můžete přejmenovat nebo odebrat existující sady filtrů. Změny se projeví po kliknutí na tlačítko Uložit.

Vymazat hodnoty filtru – kliknutím vynulujete filtry na výchozí hodnoty. Uložená předvolba zůstane beze změny.

Odstranit filtry – kliknutím odstraníte použité filtry. Uložená předvolba zůstane beze změny.

Odstranit nepoužité filtry – kliknutím odstraníte filtry, ve kterých nemáte zadanou žádnou hodnotu.