Uživatelé zařízení

V této části můžete spravovat uživatele a skupiny uživatelů pro potřeby správy iOS zařízení. Prostřednictvím ESET Mobile Device Management pro iOS můžete následně uživatelům přiřadit odpovídající konfiguraci na jejich iOS zařízení. Nejprve je potřeba uživatele do ESMC nahrát, doporučujeme je načíst z Active Directory. Následně můžete načtené informace o uživatelích upravovat podle potřeby a přidat jim vlastní atributy.

validation-status-icon-warning DŮLEŽITÉ:

Nezaměňujte Uživatelé zařízení s přístupovými oprávněními. Pro správu uživatelů, kteří mohou používat ESMC přejděte do sekce Další > Uživatelé.

Uživatelé, kteří nemají přiřazeno žádné zařízení jsou zvýrazněni v seznamu oranžově. Pro přiřazení zařízení klikněte na uživatele, vyberte možnost edit_defaultZměnit..., přejděte do sekce Přiřazená zařízení a klikněte na možnost Přidat zařízení.

admin_user_management_unassign

Přiřadit nebo odebrat zařízení můžete přímo z detailů počítače. V hlavním menu na záložce Počítače najděte konkrétní zařízení, klikněte na něj a vyberte možnost details_defaultZobrazit detaily. Následně v detailech zařízení v sekci Přehled klikněte na možnost Přidat uživatele na dlaždici Uživatelé. Případně v kontextovém menu konkrétního zařízení vyberte možnost mn_icn_user_normal Přiřadit uživatele....

Uživatele a skupiny můžete pohodlně přesouvat také prostřednictvím technicky Drag & Drop.

V seznamu uživatelů můžete konkrétního uživatele nalézt jednoduše přidáním odpovídajícího filtru po kliknutí na tlačítko Přidat filtr.

Akce dostupné v kontextovém menu uživatele:

details_default Zobrazit detaily...

Kliknutím zobrazíte detailní informace jako je e-mailová adresa, telefon, přiřazená zařízení a vlastní atributy, které můžete používat pro dynamické přiřazování politik. Uživatel může mít přiřazeno více než jeden počítač/mobilní zařízení. Přímo v tomto dialogovém okně můžete uživatele přejmenovat, přidat uživateli popis nebo změnit skupinu, do které patří.

Popis všech možností dostupných v kontextovém menu uživatele naleznete v této kapitole.

Předvolby filtru

Filtry si můžete uložit do svého uživatelského profilu pro budoucí použití. Klikněte na tlačítko Přidat filtr a přizpůsobte si zobrazení dat svým potřebám. Následně pod tlačítkem Předvolby máte k dispozici následující možnosti:

Sady filtrů – seznam všech uložených filtrů. Po kliknutí na název se uložená konfigurace aplikuje. Aktuálně použitý filtr má u sebe příznak apply_default.

add_new_defaultUložit sadu filtrů jako – kliknutím si uložíte aktuální sadu filtrů jako novou předvolby. Po uložení předvolby již nemůžete měnit konfiguraci filtrů. Při ukládání můžete zaškrtnout možnost Zahrnout viditelné sloupce, řazení a stránkování. Tím se uloží také aktuální nastavení zobrazení dat.

edit_defaultSpráva sad filtrů – pomocí této možnosti můžete přejmenovat nebo odebrat existující sady filtrů. Změny se projeví po kliknutí na tlačítko Uložit.

Vymazat hodnoty filtru – kliknutím vynulujete filtry na výchozí hodnoty. Uložená předvolba zůstane beze změny.

Odstranit filtry – kliknutím odstraníte použité filtry. Uložená předvolba zůstane beze změny.

Odstranit nepoužité filtry – kliknutím odstraníte filtry, ve kterých nemáte zadanou žádnou hodnotu.