Průvodce vytvořením statické skupiny

Při vytváření nové statické skupiny se zobrazí průvodce, ve kterém pokračujte podle níže uvedených kroků.

Obecné

Zadejte název, volitelně popis, nové statické skupiny. V případě potřeby si můžete změnit nadřazenou skupinu. Jako nadřazená skupina se použije skupina, kterou jste vybrali předtím, než jste otevřeli tohoto průvodce. Pro změnu nadřazené skupiny klikněte na tlačítko Změnit nadřazenou skupinu a vyberte požadovanou skupinu. Nadřazená skupina může být libovolná (statická i dynamická). Nadřazená skupina může být výhradně statická. Je to z důvodu, že potomkem dynamické skupiny nemůže být skupina statická. Pro dokončení akce klikněte na tlačítko Dokončit.

admin_new_static_group_wizard