Serverové úlohy

Serverové úlohy představují účinný nástroj pro automatizaci akcí, které vykonává server. Každá serverová úloha má právě jednu podmínku spuštění. Pokud úlohu potřebujete spouštět při různých událostech, vytvořte si více stejných úloh s odlišnými podmínkami spuštění. ESMC nabízí šest předdefinovaných typů serverových úloh.

details_hoverPoznámka

Serverové úlohy, kromě Nasazení ESET Agenta, není možné přiřadit jednotlivým klientům nebo skupinám.

Serverové úlohy a oprávnění

Serverové úlohy a podmínky spuštění jsou prováděny pod konkrétním uživatelem. Jedná o uživatele, který naposledy úlohu, resp. podmínku, upravil. To znamená, že pro provedení akce musí uživatel potřebná oprávnění. Pro spuštění úlohy se použije uživatel z podmínky spuštění. Při použití možnosti Spustit úlohu okamžitě po dokončení se pro spuštění použije aktuálně přihlášený uživatel v ESMC Web Console. Uživatel má oprávnění (číst, použít, zápis) ke konkrétnímu typu úlohy, pokud toto oprávnění obsahuje sada oprávnění definovaná v sekci Další > Přístupová oprávnění > Sady oprávnění, která je platná pro statickou skupinu v níž se nachází požadovaná serverová úloha. Pro více informací o přístupových oprávněních přejděte do této kapitoly.

light-bulbPŘÍKLAD

Filip, jehož domovskou skupinou je Filipova skupina, chce odstranit Serverovou úlohu 1: Generování přehledu. Protože úlohu vytvořil Petr je umístěna v jeho domovské skupině. Aby mohl Filip úlohu odstranit:

Filip musí mít přiřazenou sadu oprávnění s hodnotou Zápis u položky Serverové úlohy a podmínky spuštění > Generování přehledu.

Jako statická skupina musí být v dané sadě oprávnění nastavena Petrova skupina.

Oprávnění pro práci se serverovými úlohami

Pro vytvoření nové serverové úlohy musí mít určitě oprávnění Zápis u konkrétního typu úlohy a dále k objektům používaným v úloze (počítačům a skupinám, přehledům, ...).

Pro úpravu nové serverové úlohy musí mít určitě oprávnění Zápis u konkrétního typu úlohy a dále k objektům používaným v úloze (počítačům a skupinám, přehledům, ...).

Pro odstranění serverové úlohy musí mít určitě oprávnění Zápis u konkrétního typu úlohy.

Pro spuštění serverové úlohy musí mít uživatel oprávnění Použít u konkrétního typu úlohy.

Pro vytvoření nové serverové úlohy

1.V hlavním menu ESMC Web Console přejděte do sekce Další > Serverové úlohy a klikněte na tlačítko Nová....

2.Zadejte název, volitelně popis. Dále vyberte typ úlohy.

3.Rozhodněte se, zda chcete:

Spustit úlohu okamžitě po dokončení – tuto možnost vyberte, pokud chcete úlohu spustit okamžitě poté, co kliknete na tlačítko Dokončit.

Nastavit podmínku spuštění – po vybrání této možnosti se zpřístupní sekce Podmínka spuštění a Rozšířená nastavení.

Pokud chcete jen vytvořit úlohu a spouštět ji ručně, případně vytvoříte podmínku spuštění později, nevybírejte žádnou možnost.

4.V sekci Nastavení definujte parametry úlohy.

5.Pokud jste aktivovali možnosti Nastavit podmínku spuštění, definujte parametry pro spuštění úlohy.

6.V sekci Přehled zkontrolujte parametry úlohy a úlohu vytvořte kliknutím na tlačítko Dokončit.

Přístup skupiny

Prostřednictvím filtru Přístup skupiny si můžete vybrat konkrétní statickou skupinu a zjistit, jaké objekty vidí uživatelé, kteří jsou členem dané skupiny.

access_group

Správa filtrů

Pro vytvoření filtru klikněte na tlačítko Přidat filtr. Následně si ze seznamu vyberte požadovaný filtr. Do zobrazených polí zadejte požadovaný vyhledávací výraz a potvrďte klávesou Enter. Aktivní filtr je zvýrazněn modře.

Filtry si můžete uložit do svého uživatelského profilu pro budoucí použití. Následně pod tlačítkem Předvolby máte k dispozici následující možnosti:

Sady filtrů – seznam všech uložených filtrů. Po kliknutí na název se uložená konfigurace aplikuje. Aktuálně použitý filtr má u sebe příznak apply_default. Vybráním možnosti Zahrnout viditelné sloupce, řazení a stránkování se uloží také tyto parametry.

add_new_defaultUložit sadu filtrů jako – kliknutím si uložíte aktuální sadu filtrů jako novou předvolby. Po uložení předvolby již nemůžete měnit konfiguraci filtrů.

edit_defaultSpráva sad filtrů – pomocí této možnosti můžete přejmenovat nebo odebrat existující sady filtrů. Změny se projeví po kliknutí na tlačítko Uložit.

Vymazat hodnoty filtru – kliknutím vynulujete filtry na výchozí hodnoty. Uložená předvolba zůstane beze změny.

Odstranit filtry – kliknutím odstraníte použité filtry. Uložená předvolba zůstane beze změny.

Odstranit nepoužité filtry – kliknutím odstraníte filtry, ve kterých nemáte zadanou žádnou hodnotu.

details_hoverPoznámka

Pokud máte uživatele, kteří pravidelně používají některé ze serverových úloh, nechte je vytvořit si (v jejich domovské skupině) nové úlohy, ke kterým budou mít přístup pouze oni. Při každém spuštění úlohy se použije oprávnění executing user. Při používání sdílených/společných úloh by nemuselo být vždy zcela jasné, kdo úlohu vlastně spustil.