Karanténa

V karanténě naleznete soubory, které byly bezpečnostním produktem ESET označeny jako škodlivé, ale nebylo je možné vyléčit, jejich odstranění by nebylo bezpečné – mohlo se jednat například o falešnou detekci.

admin-quarantine

Soubory z karantény můžete Odstranit, Obnovit do původního umístění, případně rovnou vyloučit z detekce a zabránit tomu, aby jej bezpečnostní produkt znovu umístil do karantény.

Objekty v karanténě můžete filtrovat dle mnoha kritérií.

Obsah karantény si můžete zobrazit dvěma způsoby:

1.V hlavním okně přejděte do sekce Karanténa.

2.V hlavním okně přejděte na záložku Počítače, vyberte konkrétní zařízení a v kontextovém menu klikněte na možnost Zobrazit detaily

oV zobrazeném okně přejděte na záložku Hrozby a karanténa > Karanténa.

V obou případech máte k dispozici níže uvedené možnosti:

details_default Zobrazit detaily – po kliknutí se zobrazí detaily o detekci (zdrojové zařízení, název hrozby, typ hrozby, cesta, atp.)

icon_computer Počítače – kliknutím budete přesměrováni na záložku Počítače s aktivním filtrem zařízení, na kterém se soubor v karanténě nachází.

delete_default Odstranit – pomocí této možnosti odstraníte soubor z karantény a cílového zařízení.

restart_default Obnovit – pomocí této možnosti obnovíte soubor do jeho původního umístění.

restart_default Obnovit a vyloučit – pomocí této možnosti obnovíte soubor do jeho původního umístění a vyloučíte z detekce.

upload_default Náhrát – kliknutím vytvoříte klientskou úlohu pro získání souboru z karantény.

validation-status-icon-warning DŮLEŽITÉ:

Prostřednictví klientské úlohy pro získání souboru nahráváte soubor umístěný v karanténě do sdílené složky ve své síti. Proto byste měli být při použití této funkce opatrní a používat ji s rozmyslem.

Předvolby filtru

Filtry si můžete uložit do svého uživatelského profilu pro budoucí použití. Klikněte na tlačítko Přidat filtr a přizpůsobte si zobrazení dat svým potřebám. Následně pod tlačítkem Předvolby máte k dispozici následující možnosti:

Sady filtrů – seznam všech uložených filtrů. Po kliknutí na název se uložená konfigurace aplikuje. Aktuálně použitý filtr má u sebe příznak apply_default.

add_new_defaultUložit sadu filtrů jako – kliknutím si uložíte aktuální sadu filtrů jako novou předvolby. Po uložení předvolby již nemůžete měnit konfiguraci filtrů. Při ukládání můžete zaškrtnout možnost Zahrnout viditelné sloupce, řazení a stránkování. Tím se uloží také aktuální nastavení zobrazení dat.

edit_defaultSpráva sad filtrů – pomocí této možnosti můžete přejmenovat nebo odebrat existující sady filtrů. Změny se projeví po kliknutí na tlačítko Uložit.

Vymazat hodnoty filtru – kliknutím vynulujete filtry na výchozí hodnoty. Uložená předvolba zůstane beze změny.

Odstranit filtry – kliknutím odstraníte použité filtry. Uložená předvolba zůstane beze změny.

Odstranit nepoužité filtry – kliknutím odstraníte filtry, ve kterých nemáte zadanou žádnou hodnotu.