Karanténa

V této sekci naleznete seznam souborů, které na spravovaných stanicích přesunul do karantény bezpečnostní produkt ESET. Jedná se o soubory, které nebylo možné vyléčit, jejich odstranění by nebylo bezpečné nebo vhodné – mohlo se jednat například o falešnou detekci.

admin-quarantine

Soubory z karantény můžete Odstranit nebo Obnovit do původního umístění. Případně rovnou vyloučit z detekce a zabránit tomu, aby jej bezpečnostní produkt znovu umístil do karantény.

Objekty v karanténě můžete filtrovat dle mnoha kritérií.

Obsah karantény si můžete zobrazit dvěma způsoby:

1. V hlavním menu přejděte do sekce Další > Karanténa.

2. V hlavním okně přejděte na záložku Počítače, vyberte konkrétní zařízení a v kontextovém menu klikněte na možnost Zobrazit detaily. V zobrazeném okně přejděte na záložku Hrozby a karanténa > Karanténa..

V obou případech máte k dispozici v kontextovém menu níže uvedené možnosti:

details_default Zobrazit detaily – po kliknutí se zobrazí detaily o detekci (zdrojové zařízení, název hrozby, typ hrozby, cesta, atp.)

icon_computer Počítače – kliknutím budete přesměrováni na záložku Počítače s aktivním filtrem zařízení, na kterém se soubor v karanténě nachází.

delete_default Odstranit – pomocí této možnosti odstraníte soubor z karantény a cílového zařízení.

restart_default Obnovit – pomocí této možnosti obnovíte soubor do jeho původního umístění.

restart_default Obnovit a vyloučit – pomocí této možnosti obnovíte soubor do jeho původního umístění a vyloučíte z detekce.

upload_default Náhrát – kliknutím vytvoříte klientskou úlohu pro získání souboru z karantény.

validation-status-icon-warning DŮLEŽITÉ

Prostřednictví klientské úlohy pro získání souboru nahráváte soubor umístěný v karanténě do sdílené složky ve své síti. Proto byste měli být při použití této funkce opatrní a používat ji s rozmyslem.

Správa filtrů

Pro vytvoření filtru klikněte na tlačítko Přidat filtr. Následně si ze seznamu vyberte požadovaný filtr. Do zobrazených polí zadejte požadovaný vyhledávací výraz a potvrďte klávesou Enter. Aktivní filtr je zvýrazněn modře.

Filtry si můžete uložit do svého uživatelského profilu pro budoucí použití. Následně pod tlačítkem Předvolby máte k dispozici následující možnosti:

Sady filtrů – seznam všech uložených filtrů. Po kliknutí na název se uložená konfigurace aplikuje. Aktuálně použitý filtr má u sebe příznak apply_default. Vybráním možnosti Zahrnout viditelné sloupce, řazení a stránkování se uloží také tyto parametry.

add_new_defaultUložit sadu filtrů jako – kliknutím si uložíte aktuální sadu filtrů jako novou předvolby. Po uložení předvolby již nemůžete měnit konfiguraci filtrů.

edit_defaultSpráva sad filtrů – pomocí této možnosti můžete přejmenovat nebo odebrat existující sady filtrů. Změny se projeví po kliknutí na tlačítko Uložit.

Vymazat hodnoty filtru – kliknutím vynulujete filtry na výchozí hodnoty. Uložená předvolba zůstane beze změny.

Odstranit filtry – kliknutím odstraníte použité filtry. Uložená předvolba zůstane beze změny.

Odstranit nepoužité filtry – kliknutím odstraníte filtry, ve kterých nemáte zadanou žádnou hodnotu.