Příklad slučování politik

V tomto příkladu si ukážeme a vysvětlíme:

Jak aplikovat politiku na bezpečnostní produkt ESET Endpoint

Jak fungují příznaky a slučují se seznamy

Uživatel Administrator chce docílit následujícího stavu:

Zakázat pobočce San Diego na konkrétní webové stránky. V našem příkladu se bude jednat o následující stránky: www.forbidden.uk, www.deny-access.com, www.forbidden-websites.uk a www.forbidden-website.com

Povolit Marketingovému oddělení z dané pobočky přístup na konkrétní webové stránky. V našem příkladu se bude jednat o následující stránky: www.forbidden.uk, www.deny-access.com

admin_policy_merge_example

Pro dosažení výše uvedeného musí Administrator provést následující kroky:

1.Vytvoří novou statickou skupinu San Diego Office a Marketing Department, která je jejím potomkem.

2.V hlavním menu v sekci Politiky vytvoří novou politiku:

i.Pojmenuje ji San Diego Office.

ii.V sekci Nastavení vybere ESET Endpoint for Windows.

iii.V konfigurační šabloně přejde do větve Web a mail > Ochrana přístupu na web > Správa URL adres.

iv.Kliknutím na možnost Změnit se u dané položky zvýrazní příznak icon_apply_policy (Použít).

v.V zobrazeném okně vybere Seznam blokovaných adres a klikne na tlačítko Změnit.

vi.Do seznamu přidá požadované adresy: www.forbidden.uk, www.deny-access.com, www.forbidden-websites.uk a www.forbidden-website.com. Uloží seznam blokovaných webových stránek.

vii.V sekci Přiřadit vybere statické skupiny San Diego Office a Marketing Department.

viii.Vytvoření politiky potvrdí kliknutím na tlačítko Dokončit.

Prostřednictvím této politiky zablokoval administrátor přístup na definované stránky ze zařízení, která se nachází ve statické skupině San Diego Office a Marketing Department.

admin_policy_merge_blocked

3.Pro povolení přístupu marketingovému oddělení na vybrané adresy musí administrátor vytvořit další politiku.

i.Pojmenujte ji Marketing Department.

ii.V sekci Nastavení vybere ESET Endpoint for Windows.

iii.V konfigurační šabloně přejde do větve Web a mail > Ochrana přístupu na web > Správa URL adres.

iv.Klikne na ikonu icon_apply_policy (Použít), vybere možnost přidat na začátek a klikne na tlačítko Změnit. Tím zajistí, že se při sloučení politik položky nepřepíší, ale přidají se na začátek existujícího seznamu.

v.V zobrazeném okně vybere Seznam blokovaných adres a klikne na tlačítko Změnit.

vi.Do seznamu přidá požadované adresy: www.forbidden.uk, www.deny-access.com. Uloží seznam povolených webových stránek.

vii.V sekci Přiřadit vybere statickou skupinu Marketing Department.

viii. Vytvoření politiky potvrdí kliknutím na tlačítko Dokončit.

Prostřednictvím této politiky povolil administrátor přístup na definované stránky ze zařízení, která se nachází ve statické skupině Marketing Department.

admin_policy_merge_allowed

 

4.Výsledná konfigurace bude obsahovat seznam adres definovaný v politice San Diego Office a seznam z politiky Marketing Department. Administrátor si to na koncové stanici můžete ověřit přímo v produktu. Otevře si jeho rozšířená nastavení (v hlavním okně programu stiskne klávesu F5), přejde do větve Web a mail > Ochrana přístupu na web > Správa URL adres a klikne na tlačítko Změnit. Následně se zobrazí konfigurace správy URL adres.

admin_policy_merge_merged_2

Výsledná konfigurace bude obsahovat:

1. Seznam adres z politiky San Diego Office.

2. Seznam adres z politiky Marketing Department.