Získání seznamu politik

Po získání seznamu skupin dojde k načtení politik, které mají dané skupiny přiřazeny. Politiky se načítají ve stejném pořadí, v jakém jsou aplikovány na skupiny. Prioritu (pořadí) politiky můžete měnit. Každá politika je platná pro konkrétní produkt (ESET Endpoint Security, ESET Management Agenta, …).

details_hoverPoznámka

Pokud skupina nemá přiřazenou žádnou skupinu, bude ze seznamu odstraněna.

Statickým i dynamickým skupinám máme v našem případě přiřazeny tři politiky (viz obrázek):

policy_application1

Pořadí, ve kterém se politiky aplikují na počítač. V níže uvedeném seznamu jsou uvedeny skupiny a k nim přiřazené politiky.

1.Všechna zařízení - >odstraníme ze seznamu, protože neobsahuje žádnou politiku

2.Statická skupina 2 -> získáme Politiku 1 a 2

3.Statická skupina 3 -> odstraníme ze seznamu, protože neobsahuje žádnou politiku

4.Dynamická skupina 1 -> získáme Politiku 1 a 2

5.Dynamická skupina 3 -> odstraníme ze seznamu, protože neobsahuje žádnou politiku

6.Dynamická skupina 2 -> získáme Politiku 3

7.DG 4 (odstraníme ze seznamu, protože neobsahuje žádnou politiku)

8.DG 5 (odstraníme ze seznamu, protože neobsahuje žádnou politiku)

9.DG 6 (odstraníme ze seznamu, protože neobsahuje žádnou politiku)

10.Počítač (odstraníme ze seznamu, protože neobsahuje žádnou politiku)

Finální seznam politik, které se budou na klienta aplikovat:

1.Politika 1

2.Politika 2

3.Politika 1

4.Politika 2

5.Politika 3