Poté co politiku vytvoříte ji můžete pomocí následujících kroků přiřadit konkrétnímu zařízení:

V hlavním menu přejděte do sekce Další > Politiky. Vyberte politiku, přejděte na záložku Klienti a klikněte na tlačítko Přiřadit klientovi.

admin_assign_policy

Vyberte cílové zařízení a klikněte na tlačítko OK. V případě potřeby můžete vybrat více zařízení. Politika se přiřadí všem vámi vybraným zařízením (aplikuje se však až když se zařízení připojí k serveru).

admin_assign_policy_to_client01

Seznam všech klientů, kterým je politiky přiřazena (nemusí znamenat, že je již aplikována), naleznete na záložce Přiřazeno k.