Instalační balíčky

V této sekci si můžete vytvořit balíčky a skripty pro instalaci ESET Management Agenta, případně all-in-one instalační balíček pro nasazení Agenta a bezpečnostního produktu ESET. Šablony balíčků se po vytvoření uloží, a můžete si prostřednictvím ESMC Web Console kdykoli požadovaný instalační balíček stáhnout nebo šablonu upravit.

1.V hlavním menu přejděte na záložku Instalační balíčky a klikněte na tlačítko Vytvořit instalační balíček….

2.Vyberte si typ instalačního balíčku, který chcete vytvořit. K dispozici jsou následující možnosti:

All-in-one instalační balíček
Postupujte podle kroků uvedených v kapitole Vytvoření balíčku, kde je popsán proces vytvoření a konfigurace instalačního balíčku s pokročilými možnostmi. V průběhu jeho vytváření můžete vybrat politiku pro ESET Management Agenta a bezpečnostní produkt, licenci pro aktivaci bezpečnostního produktu a nadřazenou skupinu, do které se stanice zařadí. V případě potřeby můžete definovat název serveru a port.

details_hoverPoznámka

Po vytvoření a stažení můžete all-in-one instalační balíček na stanici nasadit dvěma způsoby:

Ruční spuštěním instalačního balíčku

Vzdáleně prostřednictvím nástroje na hromadné nasazení (ESET Remote Deployment Tool dokáže nasadit balíček zároveň na více stanic).

Online instalátor ESET Agenta

Postupujte podle kroků uvedených v kapitole Vytvoření balíčku, kde je popsán proces vytvoření. Tento způsob instalace agenta je vhodný pro případ, kdy vám nevyhovují jiné metody instalace, případně je nemůžete použít. V tomto případě můžete uživatelům distribuovat online instalátor například prostřednictvím e-mailu nebo výměnných médií, a nechat instalaci na nich. Instalace prostřednictvím online instalačního balíčku je bezobslužná, ale uživatel musí mít oprávnění administrátora.

GPO or SCCM

Přístup skupiny

Prostřednictvím filtru Přístup skupiny si můžete vybrat konkrétní statickou skupinu a zjistit, jaké objekty vidí uživatelé, kteří jsou členem dané skupiny.

access_group

Správa filtrů

Pro vytvoření filtru klikněte na tlačítko Přidat filtr. Následně si ze seznamu vyberte požadovaný filtr. Do zobrazených polí zadejte požadovaný vyhledávací výraz a potvrďte klávesou Enter. Aktivní filtr je zvýrazněn modře.

Filtry si můžete uložit do svého uživatelského profilu pro budoucí použití. Následně pod tlačítkem Předvolby máte k dispozici následující možnosti:

Sady filtrů – seznam všech uložených filtrů. Po kliknutí na název se uložená konfigurace aplikuje. Aktuálně použitý filtr má u sebe příznak apply_default. Vybráním možnosti Zahrnout viditelné sloupce, řazení a stránkování se uloží také tyto parametry.

add_new_defaultUložit sadu filtrů jako – kliknutím si uložíte aktuální sadu filtrů jako novou předvolby. Po uložení předvolby již nemůžete měnit konfiguraci filtrů.

edit_defaultSpráva sad filtrů – pomocí této možnosti můžete přejmenovat nebo odebrat existující sady filtrů. Změny se projeví po kliknutí na tlačítko Uložit.

Vymazat hodnoty filtru – kliknutím vynulujete filtry na výchozí hodnoty. Uložená předvolba zůstane beze změny.

Odstranit filtry – kliknutím odstraníte použité filtry. Uložená předvolba zůstane beze změny.

Odstranit nepoužité filtry – kliknutím odstraníte filtry, ve kterých nemáte zadanou žádnou hodnotu.

Oprávnění pro přístup k instalačním balíčkům

Aby uživatel mohl vytvářet instalační balíčky a modifikovat stávající, musí mít oprávnění pro zápis u položky Uložené instalační balíčky.

details_hoverPoznámka

Mějte na paměti, že pro tvorbu instalačních balíčků musí mít uživatel také oprávnění pro přístup k certifikátům. Musí mít oprávnění Použít u položky Certifikáty ve statické skupině, v níže se nacházejí klientské certifikáty (standardně Všechna zařízení). Pro nasazení ESET Management agenta musí mít uživatel přístup a oprávnění pro použití certifikační autority, kterou je podepsán certifikát serveru. Návod, jak rozdělit přístup k certifikátům a certifikačním autoritám, najdete v samostatném příkladu.

Aby mohl uživatel při tvorbě instalačních balíčků nebo skriptů vybrat politiku (v sekci Rozšířené > Počáteční konfigurace  > Způsob konfigurace, musí mít oprávnění pro přístup (Použít) k politikám.

Aby mohl uživatel při tvorbě instalačního balíčku vybrat licenci, musí mít uživatel oprávnění pro přístup (Použít) k licencím.

light-bulbPříklad: Jak uživatelům umožnit vytváření a úpravu instalačních balíčků

Administrator chce Filipovi přidělit oprávnění pro vytváření i úpravu instalačních balíčků v jeho skupině. Administrator musí provést tyto kroky:

1.Vytvořte novou statickou skupinu, například Filipova skupina.

2.Vytvořte novou sadu oprávnění:

a.pojmenujte ji například Oprávnění Filipa pro přístup k instalačním balíčkům

b.v sekci Statické skupiny vyberte Filipovu skupinu

c.v části Funkce nastavte:

Zápis u položky Uložené instalační balíčky

Použít u položky Certifikáty

Zápis u položky Skupiny a počítače

d.sadu oprávnění uložte kliknutím na tlačítko Dokončit.

3.Vytvořte novou sadu oprávnění:

a.pojmenujte ji například Oprávnění Filipa pro přístup k certifikátům,

b.v sekci Statické skupiny vyberte skupinu Všechna zařízení

c.v části Funkce nastavte Použít u položky Certifikáty

d.Sadu oprávnění uložte kliknutím na tlačítko Dokončit.

Tato oprávnění jsou potřeba pro vytváření a úpravu instalačních balíčků.

4.Vytvořte nového uživatele.

a.pojmenujte ho Filip

b.v sekci Obecné vyberte jako domovskou skupinu Filipova skupina

c.nastavte uživateli heslo

d.v části Sady oprávnění vyberte vytvořená oprávnění z předchozích kroků Oprávnění Filipa pro přístup k certifikátům a Oprávnění Filipa pro přístup k instalačním balíčkům

e.uživatele uložte kliknutím na tlačítko Dokončit.

admin_installers

Jak stáhnout instalační balíček?

1.V hlavním menu přejděte na záložku Instalační balíčky.

2.Vyberte balíček, který chcete stáhnout.

3.Klikněte na tlačítko Stáhnout a vyberte si platformu (32 nebo 64).

Jak upravit instalační balíček

1.V hlavním okně ESMC Web Console přejděte na záložku Instalační balíčky.

2.Vyberte balíček, který chcete upravit.

3.Klikněte na tlačítko Akce > Změnit.