Jak automatizovat ESET Security Management Center?

Pomocí dynamických skupin můžete automatizovat instalaci produktu, aktualizace operačního systému, kontrolu počítače, aktivaci nově nainstalovaných produktů a další úlohy. Níže uvádíme několik vzorových příkladů.

validation-status-icon-error VAROVÁNÍ

V tomto příkladu se předpokládá, že na stanici není instalováno bezpečnostní řešení třetí strany ani produkt ESET určený pro domácnosti (například ESET Smart Security). Instalaci produktu ESET na stanici s aktivním řešením třetí strany nedoporučujeme. V takovém případě nejprve produkt odinstalujte, ručně nebo prostřednictvím nástroje ESET AV Remover.

light-bulbPříklad: Jak automaticky nainstalovat bezpečnostní produkt ESET na nově připojenou stanici s OS Windows

1.Vytvořte dynamickou skupinu s názvem Nechráněné počítače.

a.Vytvořte ji jako potomka skupiny Windows počítače > Windows (stanice).

b.Dále klikněte na tlačítko Nová šablona.

c.Přidejte pravidlo: Počítač > Maska spravovaných produktů.

d.Jako spojku vyberte nerovná se.

e.Vyberte masku icon_computer Chráněno produktem ESET: Počítač

f.Skupinu vytvořte kliknutím na tlačítko Dokončit.

2.Přejděte na záložku Klientské úlohy > Bezpečnostní produkt ESET > Instalace aplikace.

a.Klikněte na tlačítko Nová.

b.V sekci expand_hover Nastavení vyberte instalační balíček a případně definujte další parametry instalace..

c.Úlohu vytvořte kliknutím na tlačítko Dokončit a následně klikněte na tlačítko Vytvořit podmínku spuštění.

d.V sekci expand_hover Cíl klikněte na tlačítko Přidat skupiny a vyberte vytvořenou skupinu Nechráněné počítače.

e.V sekci expand_hover Podmínka spuštění vyberte možnost Při připojení do dynamické skupiny.

f.Podmínku spuštění uložte kliknutím na tlačítko Dokončit.

Úloha na instalaci aplikace se spustí automaticky na každém zařízení, které se od této chvíle stane členem dynamické skupiny. Pokud již ve skupině byla zařízení předtím, než jste úlohu vytvořili, musíte ji na těchto stanicích spustit ručně.

light-bulbPříklad: Vynucení politiky na základě polohy klienta

1.Vytvořte dynamickou skupinu s názvem Subnet 120.

a.V průvodci vyberte jako nadřazenou skupinu Všechna zařízení.

b.Dále klikněte na tlačítko Nová šablona.

c.Přidejte pravidlo: IP adresy > Podsíť.

d.Jako operátor vyberte rovná se (=).

e.Zadejte podsíť, kterou chcete filtrovat, například 10.1.120.0 (poslední číslo musí být 0, aby filtr obsáhl všechny IP adresy ze subnetu 10.1.120.).

f.Skupinu vytvořte kliknutím na tlačítko Dokončit.

2.Přejděte na záložku Politiky.

a.Klikněte na tlačítko Nová politika.

b.V sekci expand_hover Nastavení vyberte z rozbalovacího menu položku ESET Management Agent.

c.V konfigurační šabloně změňte Interval připojení na 5 minut.

d.V sekci expand_hover Přiřadit klikněte na tlačítko Přiřadit… a pomocí checkbox_ok vyberte vytvořenou dynamickou skupinu Subnet 120.

e.Politiku uložte kliknutím na tlačítko Dokončit.

Politika se automaticky aplikuje na klienty, kteří se stanou členem této dynamické skupiny.

validation-status-icon-error VAROVÁNÍ

Pokud klientská stanice přestane splňovat definované podmínky a opustí dynamickou skupinu, již se na ni nebude aplikovat politika přiřazená této skupině. Mějte na paměti, že nastavení vynucené touto politikou na stanici zůstane, za předpokladu, že jej nedefinuje dříve aplikovaná politika. Z tohoto důvodu doporučujeme vytvořit politiku s výchozím nastavením a přiřadit ji kořenové skupině Všechna zařízení. Tím zajistíte, že při opuštění dynamické skupiny obdrží počítač výchozí nastavení.

Další příklady naleznete v samostatné kapitole.