Skupiny

Skupiny slouží pro organizaci objektů do logických celků. Bezpečnostní model představený v ERA 6.5 využívá skupiny jako kontejnery pro uložení objektů a na základě nich se přidělují uživatelům oprávnění. Objektem nejsou pouze počítače, ale také úlohy, oznámení, politiky, certifikáty, instalační balíčky nebo sady oprávnění. Pro více informací přejděte do kapitoly seznam oprávnění.

Jednotlivé počítače si můžete přidat do skupin a vytvořit si tak přehlednou strukturu počítačů. Díky tomu si můžete vytvořit přehlednou strukturu počítačů. Počítače můžete ručně přesouvat mezi statickými skupinami.

Do statických skupin počítače přidáte ručně, členem dynamické skupiny se stanou automaticky, pokud vyhovují definované podmínce. Ve chvíli, kdy se počítač stance členem skupiny, se na něj mohou začít aplikovat úlohy nebo politiky přiřazené dané skupině. Politiky a úlohy přiřazené skupině se automaticky aplikují na všechna zařízení v dané skupině. Existující dva typy skupin:

Statická skupina

Statické skupiny jsou skupiny obsahující vámi definované počítače a další objekty. Přidat nebo odebrat členy můžete pouze ručně, nikoli pomocí dynamických kritérií. Každý počítač může být členem právě jedné statické skupiny. Statickou skupinu můžete odstranit pouze v případě, že je prázdná – neobsahuje žádný objekt (počítač, politiku, úlohu, ...).

Dynamické skupiny

Dynamické skupiny jsou skupiny klientů, které byly sestaveny automaticky na základě specifických podmínek. Pokud klient přestane vyhovovat podmínce, bude ze skupiny automaticky odstraněn. Naopak počítače, které vyhovují podmínce budou do skupiny automaticky přidány – odtud název dynamické.

Záložka skupiny je rozdělena do tří sekcí:

1.V levé části je zobrazen seznam všech skupin a podskupin. Po vybrání skupiny a kliknutí na ikonu ozubeného kolečka gear_icon se zobrazí kontextové menu. Podrobnosti o jednotlivých položkách naleznete níže. Po vybrání skupiny se v pravé části zobrazí informace o počítačích umístěné v dané skupině.

2.Detailní informace o skupinách naleznete na jednotlivých záložkách:

Počítače umístěné v této skupině,

Politiky přiřazené této skupině,

Úlohy přiřazené této skupině,

Přehled obsahuje souhrnné informace o skupině.

3.V dolní části se nachází tlačítka Skupiny a Počítače, které poskytují přístup k souvisejícím akcím.