Průvodce vytvořením dynamické skupiny

Pro vytvoření nové dynamické skupiny klikněte vedle skupiny na ikonu ozubeného kolečka gear_icon a vyberte možnost Nová dynamická skupina…. Případně v sekci Další > Skupiny vyberte skupinu do níž chcete další skupinu vložit. Klikněte na tlačítko Skupina a vyberte možnost Nová dynamická skupina. Následně se zobrazí průvodce vytvořením dynamické skupiny.

admin_create_new_dg_01

 

Průvodce vytvořením nové dynamické skupiny

1.Zadejte název, volitelně popis, nové dynamické skupiny.

2.Pro změnu nadřazené skupiny klikněte na tlačítko Změnit nadřazenou skupinu a vyberte požadovanou skupinu.

admin_DG_wizard

3.Přejděte do sekce Šablona.

Při vytváření nové dynamické skupiny můžete použít již existující šablonu. Klikněte na tlačítko Vybrat existující a ze seznamu si vyberte požadovanou šablonu.

Pokud vám žádná šablona nevyhovuje, klikněte na tlačítko Nová a vytvořte novou šablonu.

admin_dg_teplate_choose_existing

Každá dynamická skupina filtruje počítače na základě podmínky definované v šabloně dynamické skupiny. Z jedné šablony tak můžete vytvořit libovolné množství dynamických skupin. Z vytvořené šablony můžete vytvořit libovolné množství dynamických skupin.

details_hoverPoznámka

Šablona dynamické skupiny je statický objekt uložený v konkrétní statické skupině. Aby měl k šabloně uživatel přístup, musí mít přiděleno potřebné oprávnění. V opačném případě nebude schopen se šablonami pracovat a vytvářet na základě nich dynamické skupiny. Všechny předdefinované šablony dynamických skupin jsou umístěny ve statické skupině Všechna zařízení a má k nim přístup standardně pouze uživatel Administrator. Pokud chcete dalším uživatelům přidělit přístup k použití těchto šablon, přidělte jim další oprávnění. V opačném případě uživatelé tyto výchozí šablony neuvidí. Případně šablony přesuňte je do jiné statické skupiny, do níž mají uživatelé oprávnění přístup k těmto objektům.

Pro duplikování šablon musí mít uživatel oprávnění pro použití objektu ve zdrojové skupině a následně oprávnění pro zápis ve své domovské, v níž se kopie objektu vytvoří. Více informací naleznete v příkladu.

4.Pro její vytvoření klikněte na tlačítko Dokončit. Všechny předdefinované šablony dynamických skupin jsou umístěny ve statické skupině Všechna zařízení a má k nim přístup standardně pouze administrátor. Pokud chcete dalším uživatelům přidělit přístup k použití těchto šablon, přesuňte je do jiné statické skupiny, případně uživatelům přidělte další oprávnění.