Dynamické skupiny

Dynamické skupiny si můžete představit jako vlastní filtry na základě stavu počítače. Počítač může vyhovovat více filtrům, a proto může být členem více dynamických skupin. To je rozdíl oproti statickým skupinám, kdy počítač může být členem právě jedné statické skupiny.

Pravidla dynamických skupin jsou definována prostřednictvím šablon. Aby se počítač stal členem dynamické skupiny, musí vyhovovat definovaným podmínkám. Tyto podmínky dynamické skupiny jsou definovaná šablonou. Každá šablona může obsahovat několik pravidel. Tato pravidla můžete definovat v průběhu vytváření šablony.

Při každém připojení k ESET Security Management Center agent ověří, zda nedošlo ke změně šablon dynamických skupin a jejich podmínek. Pokud zařízení vyhovuje podmínce definované v šabloně dynamické skupiny, automaticky se stane členem takové skupiny. Vyhodnocení probíhá na straně agenta (počítači), k získání výsledku není vyžadována žádná dodatečná komunikace se serverem. Agent rozhoduje o tom, do které dynamické skupiny klient patří, a na server odesílá pouze informace o výsledném rozhodnutí.

details_hoverPoznámka

Pokud se zařízení (agent) k serveru nepřipojuje, například z důvodu, že je vypnuté, v dynamické skupině se nezobrazí. Ve skupině se zobrazí po připojení k serveru za předpokladu, že stále vyhovuje definované podmínce.

V ESET Security Management Center je předdefinováno několik dynamických skupin. V případě potřeby si můžete vytvořit vlastní dynamické skupiny. Provést to můžete dvěma způsoby:

Nejprve vytvořte šablonu, a poté novou dynamickou skupinu.

V průběhu vytváření nové dynamické skupiny definujte šablonu.

Dynamické skupiny můžete používat v dalších částech ESMC. Dynamickým skupinám můžete přiřazovat politiky nebo úlohy, které se mají aplikovat na počítače uvnitř. Princip aplikování politik je popsán v samostatné kapitole.

Dynamická skupina může být potomkem statické nebo jiné dynamické skupiny. Nicméně statická skupina nemůže být statická skupina potomkem skupiny dynamické. Dynamické skupiny vždy filtrují pouze počítače z nadřazené (statické nebo dynamické) skupiny. Pokud je dynamická skupina potomkem jiné dynamické skupiny, filtruje pouze výsledky z nadřazené dynamické skupiny. Dynamické skupiny můžete v rámci stromové struktury přesouvat.

Možnosti pro správu dynamických skupin naleznete v kontextovém menu.