Podmínka spuštění klientské úlohy

Pro spuštění klientské úlohy na koncové stanici musíte vytvořit nejprve její podmínku. Při vytváření podmínky spuštění nejprve vyberte cíl (počítač nebo skupinu), na kterém chcete úlohu spustit. Ve výchozím nastavení se úloha nad definovaným cílem spustí pouze jednou, ale v sekci podmínka spuštění si můžete parametry změnit a nastavit například opakované provádění úlohy. Pokročilé možnosti pro plánování spuštění úlohy naleznete v sekci rozšířená nastavení.

Obecné

Zadejte název podmínky, volitelně popis, a následně přejděte do sekce Cíl.

Cíl

V této části můžete jako cíl vybrat klienty (jednotlivé počítače nebo celé skupiny), na kterých chcete úlohu spustit.

Kliknutím na Přidat počítače můžete vybrat konkrétní stanici ze struktury statických a dynamických skupin.

Kliknutím na Přidat skupiny můžete vybrat statické nebo dynamické skupiny.

admin_dg_tasks_target_list

Po vybrání klientů klikněte na tlačítko OK a přejděte do sekce Podmínka spuštění.

Podmínka spuštění

– definuje, kdy se má úloha provést.

Ihned – spustí úlohu co nejdříve od chvíle, co klient kontaktuje ESET Security Management Center a získá informace o konkrétní úloze. Pokud úloha nebude klientovi doručena do data stanoveného v sekci Platnost do, úloha bude odebrána z fronty – úloha nebude odstraněna, pouze se neprovede.

Naplánované spuštění – spustí úlohu ve stanovený čas.

Při výskytu události – spustí úlohu na základě definovaných parametrů. Podmínka spuštění se aktivuje při výskytu konkrétní události v protokolu. Při definování události můžete vybrat typ protokolu, použít logický operátor a kritéria filtrování, které aktivují spuštění úlohy.

Při připojení do dynamické skupiny – spustí úlohu při přesunutí klienta do definované dynamické skupiny. Tato možnost není dostupná při výběru jednotlivých klientů nebo statické skupiny.

CRON výraz – interval pro spuštění podmínky spuštění můžete definovat také prostřednictvím CRON výrazu.

details_hoverPoznámka:

Více informací o tvorbě podmínek naleznete v kapitole podmínky spuštění.

Rozšířená nastavení

Prostřednictvím throttlingu můžete pro omezit počet provedení úlohy v případě, že použijete podmínku spuštění Při výskytu události nebo Při výskytu klienta v dynamické skupině, a zabránit tak nadměrnému spuštění úlohy. Pro více informací přejděte do kapitoly zabránění aktivace podmínky spuštění.

Po dokončení konfigurace této části klikněte na tlačítko Dokončit