Ikona stavu úlohy

Ikona stavu úlohy se zobrazuje vedle ukazatele průběhu úlohy a pomáhá ke snadnější identifikaci stavu úlohy. Reprezentuje stav, zda není naplánováno spuštění úlohy, stejně jako výsledkem jejího provedení. Tuto informaci poskytuje ESMC Server. Ikona může mít tyto stavy:

play_hover Běží

Klientská úloha je spuštěna alespoň na jednom cíli, není naplánováno spuštění na dalších cílech ani úloha na žádném cíli neselhala. Úloha zůstane v tomto stavu do chvíle, než doběhne na všech cílech.

icon_success Dokončeno

Klientská úloha byla úspěšně dokončena na všech cílech, neběží a není naplánováno její další spuštění.

validation-status-icon-warning Chyba

Klientská úloha doběhla na všech cílech, ale nejméně na jednom skončila s chybou. Není naplánováno její další spuštění.

icon_clock Naplánováno

Spuštění klientské úlohy je naplánováno, ale zatím nebyla spuštěna na žádném cíli.

icon_planned_running Naplánováno/Běží

Spuštění klientské úlohy je naplánováno. Alespoň na jednom cíli již běž a na žádném zatím její provedení neselhalo.

icon_planned_success Naplánováno/Dokončeno

Spuštění klientské úlohy je naplánováno, alespoň na jednom cíli úspěšně doběhla a na žádném její provedení zatím neselhalo.

icon_planned_error Naplánováno/Chyba

Spuštění klientské úlohy je naplánováno, na žádném cíli neběží a nejméně na jednom cíli její provedení selhalo. Tento stav se zobrazí i v případě, kdy již na některých cílech úloha doběhla úspěšně