Přiřazení úlohy počítačům

Novou úlohu můžete přiřadit počítačům třemi způsoby:

1.V hlavním menu přejděte na záložku Nástěnka > Problémové počítače, vyberte možnost add_new_default Nová úloha... nebo Spustit úlohu, případně použijte kontextovou nabídku a vyberte cílové počítače.

assign_task_to_computers_dashboard

2.V hlavním menu přejděte na záložku Počítače, vyberte cílový počítač a z kontextového menu vyberte položku add_new_default Nová úloha... nebo Spustit úlohu.

computer_new_task

3.V hlavním menu přejděte do sekce Další > Skupiny, vyberte cílový počítač, klikněte na tlačítko Úlohy a z kontextového menu vyberte položku add_new_default Nová úloha....

admin_client_task_assign

Následně se zobrazí průvodce vytvořením klientské úlohy.