Klientské certifikáty

Pokud máte v ESET Security Management Center vytvořenou certifikační autoritu, měli byste prostřednictvím ní vystavit certifikáty pro jednotlivé komponenty infrastruktury. Každá komponenta (ESET Management Agent, ESMC Server, …) vyžaduje samostatný certifikát.

add_new_default Nový…

Kliknutím vytvoříte nový certifikát. Tyto certifikáty používají jednotlivé komponenty infrastruktury (ESET Management Agenta, ESMC Server, …).

add_new_default APN/DEP certifikát

Po kliknutí vytvoříte APN/DEP certifikát. Tento certifikát používá MDM pro registraci iOS zařízení. Tato akce vyžaduje platnou licenci.

icon_cert_usage Využití certifikátu

Kliknutím zjistíte, kolik klientů využívá daný certifikát.

edit_default Změnit…

Pomocí této možnosti můžete upravit popis existujícího certifikátu.

icon_exportExportovat…

Exportuje vybraný certifikát do souboru. Certifikát v tomto formátu je vyžadován při lokální instalaci ESET Management Agenta a dalších komponent ESMC infrastruktury.

icon_export Exportovat jako Base64…

Exportuje vybraný certifikát do .txt souboru.

icon_undo_default Zamítnout…

Pokud již daný certifikát nepoužíváte, můžete jej Zamítnout. Tímto trvale certifikát zneplatníte. Tato informace je ESET Management Agentovi předána při jeho dalším připojení k serveru. ESET Security Management Center neakceptuje zamítnuté certifikáty.

validation-status-icon-warning DŮLEŽITÉ

Před tím, než certifikát zamítnete se ujistěte, že jej nepoužívá žádná komponenta ESMC infrastruktury. Zamítnutí certifikátu je nevratný proces a zamítnuté certifikáty již nebude možné nikdy použít. V opačném případě by ESET Management Agent nebo jiný prvek ESMC infrastruktury (ESMC Proxy, ESMC MDC...) přestal komunikovat a museli byste jej znovu přeinstalovat.

move_default Přístup skupiny

Pomocí této možnosti můžete přesunout certifikáty nebo certifikační autority do jiné statické skupiny. Tím můžete poskytnout přístup k certifikátům dalším uživatelům. Pro zjištění, v jaké domovské skupině se certifikát nachází, na něj klikněte a z kontextového menu vyberte možnost move_default Přístup skupiny. Domovská skupina se zobrazí v prvním řádku zobrazené nabídky (například Všechna zařízení/Praha).  Pro více informací se podívejte na příklad jak sdílet certifikáty.

validation-status-icon-warning DŮLEŽITÉ:

Mějte na paměti, že uvidíte pouze certifikáty, které jsou ve vaší domovské skupině a máte přístup pro čtení certifikátů. Certifikáty vytvořené v průběhu instalace jsou umístěny v nejnadřazenější skupině Všechna zařízení a má k nim standardně přístup pouze administrátor.

Zobrazit zamítnuté – kliknutím si zobrazíte všechny zamítnuté certifikáty.

Certifikát ESET Agenta pro asistovanou instalaci – tento certifikát se automaticky vytvořil v průběhu instalace ESMC Serveru a automaticky se použije pokud ESET Management Agenta instalujete lokálně a využijete možnosti asistované instalace.

Přístup skupiny

Prostřednictvím filtru Přístup skupiny si můžete vybrat konkrétní statickou skupinu a zjistit, jaké objekty vidí uživatelé, kteří jsou členem dané skupiny.

access_group

Správa filtrů

Pro vytvoření filtru klikněte na tlačítko Přidat filtr. Následně si ze seznamu vyberte požadovaný filtr. Do zobrazených polí zadejte požadovaný vyhledávací výraz a potvrďte klávesou Enter. Aktivní filtr je zvýrazněn modře.

Filtry si můžete uložit do svého uživatelského profilu pro budoucí použití. Následně pod tlačítkem Předvolby máte k dispozici následující možnosti:

Sady filtrů – seznam všech uložených filtrů. Po kliknutí na název se uložená konfigurace aplikuje. Aktuálně použitý filtr má u sebe příznak apply_default. Vybráním možnosti Zahrnout viditelné sloupce, řazení a stránkování se uloží také tyto parametry.

add_new_defaultUložit sadu filtrů jako – kliknutím si uložíte aktuální sadu filtrů jako novou předvolby. Po uložení předvolby již nemůžete měnit konfiguraci filtrů.

edit_defaultSpráva sad filtrů – pomocí této možnosti můžete přejmenovat nebo odebrat existující sady filtrů. Změny se projeví po kliknutí na tlačítko Uložit.

Vymazat hodnoty filtru – kliknutím vynulujete filtry na výchozí hodnoty. Uložená předvolba zůstane beze změny.

Odstranit filtry – kliknutím odstraníte použité filtry. Uložená předvolba zůstane beze změny.

Odstranit nepoužité filtry – kliknutím odstraníte filtry, ve kterých nemáte zadanou žádnou hodnotu.