Certifikační autority

V této části můžete spravovat certifikační autority. Pokud používáte více certifikačních autorit, můžete je filtrovat a rychle najít autoritu, se kterou chcete pracovat.

details_hoverPoznámka

Přístup k certifikačním autoritám a certifikátům je zajištěn prostřednictvím stejného oprávnění. Certifikáty and certifikační autority jsou vytvořeny v průběhu instalace, proto jsou automaticky umístěny ve statické skupině Všechna zařízení a má k nim přístup standardně pouze administrátor. Pro více informací o oprávněních přejděte do kapitoly seznam oprávnění.

Akce > add_new_defaultNová…vytvoří novou certifikační autoritu

Akce > delete_default Odstranit – vymaže vybranou certifikační autoritu (pokud odstraníte certifikační autoritu, kterou jsou podepsány stále používané certifikáty, dojde k rozpadnutí komunikace mezi jednotlivý komponentami ESMC infrastruktury)

Akce > import_default Importovat veřejný klíč

Akce > export_default Exportovat veřejný klíč

Akce > move_default Přístup skupiny – pomocí této možnosti můžete přesunout certifikační autoritu do jiné statické skupiny, aby k ní měli přístup další uživatelé.

Přístup skupiny

Prostřednictvím filtru Přístup skupiny si můžete vybrat konkrétní statickou skupinu a zjistit, jaké objekty vidí uživatelé, kteří jsou členem dané skupiny.

access_group

Správa filtrů

Pro vytvoření filtru klikněte na tlačítko Přidat filtr. Následně si ze seznamu vyberte požadovaný filtr. Do zobrazených polí zadejte požadovaný vyhledávací výraz a potvrďte klávesou Enter. Aktivní filtr je zvýrazněn modře.

Filtry si můžete uložit do svého uživatelského profilu pro budoucí použití. Následně pod tlačítkem Předvolby máte k dispozici následující možnosti:

Sady filtrů – seznam všech uložených filtrů. Po kliknutí na název se uložená konfigurace aplikuje. Aktuálně použitý filtr má u sebe příznak apply_default. Vybráním možnosti Zahrnout viditelné sloupce, řazení a stránkování se uloží také tyto parametry.

add_new_defaultUložit sadu filtrů jako – kliknutím si uložíte aktuální sadu filtrů jako novou předvolby. Po uložení předvolby již nemůžete měnit konfiguraci filtrů.

edit_defaultSpráva sad filtrů – pomocí této možnosti můžete přejmenovat nebo odebrat existující sady filtrů. Změny se projeví po kliknutí na tlačítko Uložit.

Vymazat hodnoty filtru – kliknutím vynulujete filtry na výchozí hodnoty. Uložená předvolba zůstane beze změny.

Odstranit filtry – kliknutím odstraníte použité filtry. Uložená předvolba zůstane beze změny.

Odstranit nepoužité filtry – kliknutím odstraníte filtry, ve kterých nemáte zadanou žádnou hodnotu.

light-bulbPříklad: Jak rozdělit přístup k certifikačním autoritám a certifikátům

Pokud chcete Filipovi přidělit oprávnění pro přístup k certifikátům, ale nechce aby mohl pracovat s ESMC certifikační autoritou:

1.Vytvořte novou statickou skupinu s názvem Certifikáty.

2.Vytvořte novou sadu oprávnění.

a.Pojmenujte ji Oprávnění pro certifikáty.

b.V sekci Statické skupiny vyberte skupinu Certifikáty.

c.V části Funkce vyberte Zápis u položky Certifikáty.

d.V sekci Uživatelé rozbalte kliknutím na icon_expand Nativní uživatele a vyberte Filipa.

e.Sadu oprávnění uložte kliknutím na tlačítko Dokončit.

3.Přesuňte certifikáty ze statické skupiny Všechna zařízení do skupiny Certifikáty:

a.V hlavním okně ESMC Web Console přejděte do sekce Další > Certifikáty > Klientské certifikáty.

b.Pomocí checkbox_ok vyberte certifikáty, které chcete přesunout.

c.Klikněte na tlačítko Akce > move_default Přístup skupiny, vyberte vytvořenou skupinu Certifikáty a akci dokončete kliknutím na tlačítko OK.

Filip nyní může pracovat s certifikáty a používat je. Certifikační autority jsou stále bezpečně uloženy a Filip k nim nemá přístup. Certifikační autority nemůže použít k vystavování nových certifikátů, protože jsou bezpečně uloženy ve statické skupině Všechna zařízení, do níž nemá Filip přístup.