Správa oprávnění

Pro vytvoření nové sady oprávnění přejděte v hlavním menu do sekce Další > Přístupová oprávnění > Sady oprávnění a klikněte na tlačítko Nová.... Pomocí tlačítka Duplikovat vytvoříte kopii existující sady oprávnění a můžete ji použít jako základ při vytváření nové sady oprávnění. Kopie se vytvoří v domovské skupině uživatele, který ji vytvářel.

validation-status-icon-error UPOZORNĚNÍ

Všechny předdefinované sady oprávnění mají přiřazen přístup k nejnadřazenější statické skupině Všechny zařízení. Při přiřazování těchto oprávnění uživatelům buďte opatrní. Uživatel tak získá přístup ke všem objektům v ESMC.

Obecné

Zadejte název oprávnění, volitelně popis.

Statické skupiny

Kliknutím na Přidat statickou skupinu definujte jednu nebo více skupin, pro které bude sada platná. Oprávnění k funkcím souvisejícím se správou statických skupin se převezmou z oprávnění definovaných ve sekci Funkce.

Funkce

Vyberte jednotlivé součásti ESMC Web Console, ke kterým chcete uživateli přidělit přístup. Uživatel s daným oprávněním bude mít přístup k souvisejícím úlohám. Oprávnění můžete definovat až na konkrétní typy klientských a serverových úloh. K dispozici jsou čtyři předdefinované sady funkcí. Použijte jednu z nich nebo oprávnění definujte ručně.

Přidělením oprávnění Zápis automaticky přidělení oprávnění Použít a Čtení. Přidělením oprávnění Použít automaticky přidělení oprávnění Čtení.

Skupiny uživatelů

Vyberte jednu nebo více skupin uživatelů jejichž parametry bude uživatel schopen (například ESET Mobile Device Management pro Apple iOS nebo režimu dočasné změny nastavení).

Uživatelé

V této části vyberte uživatele, kterým chcete sadu přiřadit. Seznam dostupných uživatelů naleznete v levé části. Vyberte konkrétní uživatele nebo pro výběr všech klikněte na tlačítko Přidat vše. Vpravo je uveden seznam uživatelů, kterým sadu přiřadíte. Tato akce není nezbytně nutná, vytvořenou sadu můžete uživateli přiřadit později.

Přehled

Zkontrolujte, zda nastavení odpovídá vašim představám a vytvoření sady oprávnění dokončete kliknutím na tlačítko Dokončit. Sada oprávnění se vytvoří v domovské skupině uživatele, které ji vytvářel.

Pro vytvoření kopie upravované sady oprávnění klikněte na tlačítko Uložit jako. Následně budete vyzváni k zadání názvu nové sady oprávnění.