Vytvoření nativního uživatele

Pro vytvoření nového nativního uživatele přejděte v hlavním menu do sekce Další > Uživatelé a klikněte na tlačítko Nový….

details_hoverPoznámka

Níže uvádíme důležité kroky, kterým byste měli věnovat pozornost, abyste si proces vytvoření uživatele co nejvíce usnadnili.

1.Rozhodněte se, jaká statická skupina bude pro uživatele domovská. V případě potřeby nejprve skupinu vytvořte.

2.Rozhodněte se, k jakým částem konzole má mít uživatel práva. V případě potřeby nejprve vytvořte novou sadu oprávnění.

3.Dále již postupujte podle kroků v této kapitole.

admin_create_new_native_user1

Obecné

Zadejte jméno uživatele, volitelně popis. Dále vyberte domovskou skupinu. Jedná se o statickou skupina, do které se budou ukládat objekty vytvořené uživatelem.

Nastavení hesla

Heslo se musí skládat alespoň z 8 znaků. Heslo by nemělo obsahovat uživatelské jméno.

Účet

Možnost Zapnuto ponechte aktivní, pokud má být účet aktivní.

Pokud chcete, aby si uživatel musel změnit heslo při prvním přihlášení k ESMC Web Console, zaškrtněte možnost Musí si změnit heslo.

Pomocí možnosti Doba platnosti hesla můžete definovat, jak dlouho bude heslo platné (ve dnech), než si bude muset uživatel nastavit nové heslo.

Automatické odhlášení (v min.) – zadejte interval v minutách, po jehož uplynutí bude uživatel při neaktivitě odhlášen z webové konzole.

Pro snadnější identifikaci uživatele můžete zadat jeho celé jméno, e-mail a telefon.

Sady oprávnění

Přiřaďte uživateli potřebná oprávnění. Použít můžete předdefinované sady oprávnění: Sada oprávnění pouze pro čtení, Sada oprávnění pro asistovanou instalaci nebo Sada administrátorských oprávnění, případně si můžete vytvořit vlastní sadu oprávnění. Každá sada oprávnění definuje přístup k objektům v konkrétní statické skupině. Pokud uživateli nepřiřadíte žádné oprávnění, uživatelé se nebude schopen přihlásit do konzole.

validation-status-icon-error UPOZORNĚNÍ

Všechny předdefinované sady oprávnění mají přiřazen přístup k nejnadřazenější statické skupině Všechny zařízení. Při přiřazování těchto oprávnění uživatelům buďte opatrní. Uživatel tak získá přístup ke všem objektům v ESMC.

Přehled

V této části se zobrazí souhrnné informace o vytvářeném uživatelském účtu. Zkontrolujte, zda nastavení odpovídá vašim představám a vytvoření uživatelského účtu dokončete kliknutím na tlačítko Dokončit.