Přístupová oprávnění

Pomocí přístupových oprávnění můžete uživatelům povolit/zakázat přístup k jednotlivým částem ESMC Web Console. Oprávnění můžete přiřazovat:

Nativním uživatelům – uživatelský účet vytvořený a spravovaný prostřednictvím ESMC Web Console.

Namapovaným doménovým bezpečnostním skupinám – uživatelské účty spravované a ověřované vůči Active Directory.

Volitelně můžete nativním uživatelům nebo namapovaným doménovým bezpečnostním skupinám aktivovat dvoufaktorovou autentifikaci. Tím zvýšíte zabezpečení přístupu do ESMC Web Console.

Pro přístup k jednotlivým částem ESMC Web Console musíte uživateli přidělit potřebnou sadu oprávnění.

validation-status-icon-warning DŮLEŽITÉ

Předdefinovaný účet Administrator má přístup do všech částí konzole. Tento účet nedoporučujeme používat na prováděních každodenních činností. Důrazně doporučujeme vytvořit si další administrátorský účet nebo si namapovat doménovou bezpečnostní skupinu, například Administrators, a přiřadit jí administrátorskou sadu oprávnění. Zároveň další účet představuje řešení pro případ, kdy by se něco stalo s hlavním administrátorským účtem. Vytvořit si můžete více uživatelských účtů, kdy každý z nich bude mít pouze potřebná oprávnění pro prováděních konkrétních činností. Výchozí administrátorský účet doporučujeme používat jako záložní možnost, například pro reset hesla jiným uživatelům.

Pro správu uživatelů a jejich oprávnění přejděte v hlavním menu do sekce Další > Přístupová oprávnění > Uživatelé, resp. Sady oprávnění. Kompletní seznam přístupových oprávnění a funkcí naleznete v této kapitole.

Vzorové příklady

Napříč administrátorskou příručkou uvádíme příklady pro práci s přístupovými oprávněními. Níže uvádíme jejich seznam:

Jak duplikovat politiky

Rozdíl mezi Použít a Zápis

Jak nastavit oprávnění administrátorům ve firmě s více pobočkami

Jak sdílet objekty prostřednictvím jejich duplikování

Jak rozdělit přístup k certifikačním autoritám a certifikátům

Jak povolit administrátorovi vytvoření instalačních balíčků

Jak odebrat oznámení

Jak vytvořit politiky

Umožnit administrátorovi přístup pro zobrazení všech politik

Jak sdílet licenci mezi všemi administrátory