Bắt đầu ESET SysInspector

Nếu bạn đã cài đặt một trong các giải pháp Windows ESET Security, bạn không cần tải xuống phiên bản độc lập. ESET SysInspector đã được cài đặt trên hệ thống của bạn:

1.Chạy ESET SysInspector trực tiếp từ menu Bắt đầu (nhấp vào Chương trình > ESET > ESET SysInspector).

2.Vui lòng đợi trong khi ứng dụng kiểm tra hệ thống của bạn. Việc này có thể mất vài phút.

 

Nếu bạn chưa cài đặt một trong các giải pháp ESET Security:

1.Tải xuống phiên bản độc lập ESET SysInspector từ trang web ESET:

Tải xuống 32-bit

Tải xuống 64-bit

2.Để bắt đầu ESET SysInspector, chỉ cần chạy tệp thực thi SysInspector_nt64_vit.exe bạn đã tải xuống từ trang web ESET.

3.Vui lòng đợi trong khi ứng dụng kiểm tra hệ thống của bạn. Việc này có thể mất vài phút.