ESET SysInspector là một phần của các sản phẩm ESET

Để mở phần ESET SysInspector trong các giải pháp ESET Security như ESET Internet Security hoặc ESET Endpoint Security, nhấp vào Công cụ > ESET SysInspector. Mục này có thông tin cơ bản về các ảnh chụp nhanh đã tạo ra như thời gian tạo, nhận xét ngắn, tên của người dùng đã tạo ảnh chụp nhanh và trạng thái ảnh chụp nhanh.

Hệ thống quản lý trong cửa sổ ESET SysInspector tương tự như hệ thống quản lý của các nhật ký quét máy tính hoặc tác vụ đã lên lịch. Tất cả các thao tác với ảnh chụp nhanh hệ thống - tạo, xem, so sánh và xuất - đều có thể truy cập được bằng một hoặc hai cú nhấp chuột.