Uživatelské rozhraní a používání aplikace

Pro snadné používání je hlavní okno rozděleno do čtyř hlavních sekcí – Ovládání programu je umístěno v horní části hlavního okna, Navigační okno naleznete vlevo a Okno s popisem vpravo ve střední části. Okno s detaily se nachází v pravé části dole. Sekce Stav protokolu zobrazuje základní parametry protokolu (použitý filtr, typ filtru, zda je protokol výsledkem srovnání atd.).

SINSP_USAGE