ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Tichá inštalácia/inštalácia bez obsluhy

Produkt môžete nainštalovať z príkazového riadka príkazom v nasledujúcom formáte: msiexec /i <packagename> /qn /l*xv msi.log


Poznámka:

Na operačnom systéme Windows Server 2008 R2 SP1 nebude nainštalovaná funkcia Ochrana siete.

Ak sa chcete uistiť, že inštalácia prebehla úspešne, prípadne ak pri inštalácii nastali problémy, použite Zobrazovač udalostí systému Windows a skontrolujte Protokol aplikácie (hľadajte záznamy pre Zdroj: MsiInstaller).


Príklad:

Úplná inštalácia na 64-bitovom systéme:

msiexec /i eshp_nt64.msi /qn /l*xv msi.log ADDLOCAL=NetworkProtection,RealtimeProtection,^
DeviceControl,DocumentProtection,Cluster,GraphicUserInterface,SysInspector,SysRescue,Rmm,eula

Po dokončení inštalácie sa spustí grafické používateľské rozhranie ESET a na paneli úloh (v oblasti oznámení systému) sa zobrazí ikona TRAY_ICON.


Príklad:

Inštalácia produktu v konkrétnom jazyku (nemčina):

msiexec /i eshp_nt64.msi /qn ADDLOCAL=NetworkProtection,RealtimeProtection,^
DeviceControl,DocumentProtection,Cluster,GraphicUserInterface,^
SysInspector,SysRescue,Rmm,eula PRODUCT_LANG=1031 PRODUCT_LANG_CODE=de-de

Podrobnejšie informácie a zoznam jazykových kódov nájdete v sekcii Jazykové parametre v kapitole Inštalácia cez príkazový riadok.


Dôležité:

Pri definovaní parametra REINSTALL musíte uviesť všetky zostávajúce funkcie, ktoré ste nezadefinovali v parametri ADDLOCAL alebo REMOVE. Aby inštalácia cez príkazový riadok prebehla úspešne, je nevyhnutné, aby ste pri definovaní parametrov REINSTALL, ADDLOCAL a REMOVE uviedli všetky funkcie. Pridanie alebo odobranie funkcie sa nemusí podariť, ak nepoužijete parameter REINSTALL.

Úplný zoznam funkcií produktu nájdete v kapitole Inštalácia cez príkazový riadok.


Príklad:

Kompletné odstránenie (odinštalovanie) z 64-bitového systému:

msiexec /x eshp_nt64.msi /qn /l*xv msi.log

Po úspešnom odinštalovaní sa server automaticky reštartuje.