Potrebná kompatibilita s SHA-2

Spoločnosť Microsoft oznámila ukončenie používania algoritmu SHA-1 a začiatkom roka 2019 začala migračný proces na SHA-2. To znamená, že certifikáty podpísané algoritmom SHA-1 už nebudú rozpoznané a budú spôsobovať bezpečnostné upozornenia. Bezpečnosť algoritmu SHA-1 v priebehu času utrpela kvôli nedostatkom, ktoré sa našli v algoritme, zvýšenému zaťaženiu procesora a príchodu cloudovej architektúry.

Algoritmus SHA-2 (ako nástupca SHA-1) je teraz preferovanou metódou na zaručenie spoľahlivosti SSL zabezpečenia. Podrobnejšie informácie nájdete v nasledujúcom dokumente exlink.


Poznámka:

Táto zmena znamená, že na operačnom systéme bez podpory SHA-2 nebude vaše bezpečnostné riešenie ESET schopné aktualizovať svoje moduly vrátane detekčného jadra, v dôsledku čoho program ESET Security for Microsoft SharePoint nebude plne funkčný a schopný poskytnúť dostatočnú ochranu.

Ak používate Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 alebo Microsoft Windows Small Business Server 2011 SP1, uistite sa, že váš systém je kompatibilný so SHA‑2. Nainštalujte potrebné aktualizácie podľa verzie svojho operačného systému:

Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 – nainštalujte aktualizáciu KB4474419 exlink a KB4490628 exlink (môže byť potrebný reštart systému).

Microsoft Windows Small Business Server 2011 SP1 (x64) – nainštalujte aktualizáciu KB4474419 exlink a KB4490628 exlink (môže byť potrebný reštart systému).


Dôležité:

Po nainštalovaní aktualizácií a reštartovaní systému otvorte grafické používateľské rozhranie programu ESET Security for Microsoft SharePoint a skontrolujte jeho stav. V prípade, že stav je oranžový, vykonajte ďalší reštart systému. Stav by potom mal byť zelený, čo predstavuje maximálne zabezpečenie.


Poznámka:

Dôrazne odporúčame, aby ste si nainštalovali najnovší Service Pack pre svoj operačný systém a serverovú aplikáciu od spoločnosti Microsoft. Tiež odporúčame, aby ste najnovšie aktualizácie a opravy inštalovali vždy, keď sú dostupné.