ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Aktualizácia na novú verziu

Nové verzie ESET Security for Microsoft SharePoint sú vydávané na účely zdokonalenia produktu a opravy chýb, ktoré nie je možné opraviť v rámci automatickej aktualizácie programových modulov.

Metódy aktualizácie:

Odinštalovanie/inštalácia – odstránenie starej verzie pred nainštalovaním novej verzie. Stiahnite si najnovšiu verziu ESET Security for Microsoft SharePoint. Ak chcete zachovať aktuálnu konfiguráciu produktu, exportujte nastavenia zo svojej súčasnej verzie produktu ESET Security for Microsoft SharePoint. Odinštalujte ESET Security for Microsoft SharePoint a reštartujte server. Vykonajte novú inštaláciu pomocou inštalátora, ktorý ste stiahli. Importujte nastavenia pre načítanie vašej predošlej konfigurácie. Tento postup odporúčame použiť v prípade, že používate ESET Security for Microsoft SharePoint na jednom serveri.

In-place – metóda aktualizácie, kde je nová verzia ESET Security for Microsoft SharePoint nainštalovaná cez existujúcu inštaláciu.


Dôležité:

Je nevyhnutné, aby na vašom serveri neboli žiadne čakajúce aktualizácie operačného systému Windows ani nebol vyžadovaný reštart systému kvôli aktualizáciám či z akýchkoľvek iných dôvodov. Ak sa pokúsite vykonať aktualizáciu produktu pomocou metódy in-place na systéme, kde sú čakajúce aktualizácie operačného systému Windows alebo sa vyžaduje reštart systému, môže sa stať, že existujúca verzia ESET Security for Microsoft SharePoint nebude odstránená správne. Môže taktiež dôjsť k problémom pri následnom pokuse o manuálne odinštalovanie starej verzie ESET Security for Microsoft SharePoint.


Poznámka:

Počas aktualizácie ESET Security for Microsoft SharePoint bude vyžadovaný reštart servera.

Vzdialená – táto metóda ja vhodná vo väčších sieťových prostrediach spravovaných nástrojom ESET PROTECT. Ide v podstate o čistú aktualizáciu, ktorá je vykonávaná vzdialene. Táto metóda je užitočná v prípade, že používate ESET Security for Microsoft SharePoint na viacerých serveroch.

Sprievodca klastrom ESET – môže byť použitý aj ako metóda aktualizácie. Túto metódu odporúčame použiť pri 2 alebo viacerých serveroch využívajúcich ESET Security for Microsoft SharePoint. Ide v podstate o aktualizáciu metódou in-place, ktorá je vykonávaná pomocou klastra ESET. Klaster ESET vrátane jeho funkcií však môžete využívať aj po vykonaní aktualizácie.


Dôležité:

Pri aktualizácii z verzie 4.x nie je z technických dôvodov možné premigrovať určité nastavenia, predovšetkým pravidlá. Je to z dôvodu zmien týkajúcich sa funkcie pravidiel, ktoré boli predstavené v neskorších verziách produktu. Odporúčame, aby ste si pred vykonaním aktualizácie z verzie 4.x poznačili svoje nastavenia pravidiel. Pravidlá môžete nastaviť po dokončení aktualizácie. Nové pravidlá vám poskytnú väčšiu flexibilitu a ešte väčší počet možností v porovnaní s pravidlami v predchádzajúcich verziách produktu ESET Security for Microsoft SharePoint.


Poznámka:

Po aktualizácii produktu ESET Security for Microsoft SharePoint odporúčame prejsť si všetky nastavenia a uistiť sa, že všetko je nastavené správne a podľa vašich požiadaviek.