ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Aktivácia produktu

Po ukončení inštalácie budete vyzvaný, aby ste si aktivovali svoj produkt.

product_activation

ESET Security for Microsoft SharePoint môžete aktivovať nasledujúcimi spôsobmi:

Zadať licenčný kľúč

Ide o jedinečný reťazec znakov XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX, ktorý je použitý na identifikáciu vlastníka licencie a aktiváciu licencie.

ESET Business Account

Túto možnosť použite v prípade, že ste zaregistrovaný a máte účet ESET Business Account (EBA) exlink, do ktorého bola importovaná vaša ESET Security for Microsoft SharePoint licencia. Zadať môžete aj prihlasovacie údaje bezpečnostného správcu, ktoré používate v rámci portálu ESET License Administrator exlink.

Offline licenčný súbor

Automaticky vygenerovaný offline licenčný súbor s informáciami o vašej licencii. Offline licenčný súbor je generovaný pomocou licenčného portálu spoločnosti ESET a používa sa v sieťach, odkiaľ sa aplikácia nemôže pripojiť na licenčné servery.

Kliknite na možnosť Aktivovať neskôr pomocou nástroja ESET PROTECT, ak sa váš počítač nachádza v spravovanej sieti a váš správca vykoná vzdialenú aktiváciu prostredníctvom nástroja ESET PROTECT. Túto možnosť môžete tiež použiť v prípade, že daného klienta chcete aktivovať neskôr.

Kliknite na Pomocník a podpora > Spravovať licenciu v hlavnom okne programu a zadajte nový licenčný kľúč. Uvidíte verejné identifikačné číslo licencie, ktoré slúži na identifikáciu produktu a licencie. Vaše používateľské meno, pod ktorým je počítač registrovaný v licenčnom systéme, je zobrazené v sekcii O programe, ktorú spustíte cez kontextové menu kliknutím pravým tlačidlom myši na ikonu programu v paneli úloh TRAY_ICON.

Po úspešnej aktivácii ESET Security for Microsoft SharePoint sa otvorí hlavné okno programu s aktuálnym stavom ochrany zobrazeným v okne Monitorovanie. Je možné, že bude potrebné nakonfigurovať počiatočné nastavenia, napríklad pre ESET LiveGrid®.

Hlavné okno programu zobrazí oznámenia aj o ostatných záležitostiach, ako sú napríklad aktualizácie systému (Windows Updates) alebo aktualizácie detekčného jadra. Keď sú všetky položky, ktoré vyžadujú pozornosť, vyriešené, stav monitorovania bude zobrazený zelenou farbou a zároveň bude zobrazený text Ste chránený.

Produkt je možné aktivovať v hlavnom okne programu po kliknutí na Pomocník a podpora > Aktivovať produkt alebo Monitorovanie > Produkt nie je aktivovaný.


Poznámka:

ESET PROTECT dokáže automaticky aktivovať pracovné stanice (aktivácia prebieha na pozadí, bez oznámení) pomocou licencie sprístupnenej správcom.