ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Nastavenia ochrany servera

ESET Security for Microsoft SharePoint zabezpečuje ochranu pre váš Microsoft SharePoint Server pomocou nasledujúcich funkcií:

Filtrovanie pri prístupe

Manuálna kontrola databáz

Pravidlá


Dôležité:

Účet správcu SharePointu musí mať pridelené práva správcu farmy SharePoint pre prístup ku kolekciám webových stránok určených na kontrolu. Tento účet zároveň musí mať oprávnenie „prihlásiť sa ako služba“. Ak je SharePoint nakonfigurovaný tak, aby na prístup k databáze používal overovanie systému Windows, účet správcu SharePointu musí byť členom roly SQL Sysadmin na databázovom serveri. Odporúčame používať účet správcu farmy SharePoint vytvorený počas inštalácie SharePointu. Bez zadania platných prihlasovacích údajov nebude ESET Security for Microsoft SharePoint po inštalácii fungovať. Ak bola inštalácia vykonaná bez použitia grafického používateľského rozhrania (GUI), bude potrebné zadať účet správcu SharePointu buď v GUI, alebo cez eShell. V opačnom prípade bude produkt nefunkčný.

V prostredí spravovanom pomocou ESET PROTECT môžete na vykonanie príkazov eShell použiť klientsku úlohu Spustiť príkaz exlink. Je to užitočné najmä v prípade veľkých fariem s mnohými inštanciami SharePoint, alebo ak chcete na diaľku prideľovať prihlasovacie údaje. Pri vytváraní novej klientskej úlohy ESET PROTECT špecifikujte Príkazový riadok na spustenie:

powershell eshell server set farm-username <domain\user> && eshell server set farm-password plain <password>

Uistite sa, že politika spustenia ESET Shell je nastavená na Úplný prístup, aby príkaz fungoval.


Poznámka:

Na zaistenie nepretržitej ochrany musia byť prihlasovacie údaje k účtu správcu SharePointu znova zadané (aktualizované) vždy, keď sa zmenia. V prípade, že tu zadané prihlasovacie údaje sa nezhodujú s tými, ktoré sú používané pre účet správcu SharePointu, ESET Security for Microsoft SharePoint nebude správne fungovať, a teda nebude poskytovať maximálnu ochranu.

sever_adv_setup_integration

Priamy prístup k SQL databáze

Táto funkcia slúži na povolenie prístupu na čítanie k databázam SharePointu. Umožňuje programu ESET Security for Microsoft SharePoint čítať dáta priamo z SQL Servera (obsahové databázy SharePointu). Priamy prístup k databáze má oproti objektovému modelu SharePoint viacero výhod. Priamy prístup k databáze je rýchlejší, má vyššiu celkovú výkonnosť a využíva menej systémových prostriedkov. Ide o atribúty, ktoré sú užitočné pri kontrole. Priamy prístup k databáze sa používa pri všetkých operáciách, kde dochádza k čítaniu, pričom všetky operácie súvisiace so zápisom (liečenie, odstránenie atď.) sú spúšťané prostredníctvom objektového modelu SharePoint. Ak zakážete priamy prístup k SQL databáze, objektový model SharePoint bude použitý pre všetky operácie (čítanie aj zápis). Priamy prístup k SQL databáze aj objektový model SharePoint podporujú paralelné sťahovanie. Paralelné sťahovanie môžete nastaviť zadaním Počtu súbežných sťahovaní v časti Manuálna kontrola databáz.

Počítadlá výkonu môžete použiť na monitorovanie výkonu programu ESET Security for Microsoft SharePoint. Táto funkcia je dostupná na systéme Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 a novších systémoch.