Instalacja cicha/nienadzorowana

Uruchom poniższe polecenie, aby przeprowadzić instalację za pośrednictwem wiersza polecenia: msiexec /i <packagename> /qn /l*xv msi.log


UWAGA

W systemach Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1 funkcja Ochrona sieci nie zostanie zainstalowana.

Aby sprawdzić, czy instalacja przebiegła pomyślnie, lub rozwiązać ewentualny problem z instalacją, należy otworzyć Podgląd zdarzeń systemu Windows i zajrzeć do sekcji Dziennik aplikacji (i poszukać rekordów typu Źródło: MsiInstaller).


PRZYKŁAD

Instalacja pełna w systemie 64-bitowym:

msiexec /i eshp_nt64.msi /qn /l*xv msi.log ADDLOCAL=NetworkProtection,RealtimeProtection,^
DeviceControl,DocumentProtection,Cluster,GraphicUserInterface,SysInspector,SysRescue,Rmm,eula

Kiedy instalacja zostanie ukończona, nastąpi uruchomienie graficznego interfejsu użytkownika ESET, a w obszarze powiadomień (na pasku zadań) pojawi się odpowiednia ikona TRAY_ICON.


PRZYKŁAD

Instalacja produktu w określonym języku (niemiecki):

msiexec /i eshp_nt64.msi /qn ADDLOCAL=NetworkProtection,RealtimeProtection,^
DeviceControl,DocumentProtection,Cluster,GraphicUserInterface,^
SysInspector,SysRescue,Rmm,eula PRODUCT_LANG=1031 PRODUCT_LANG_CODE=de-de

Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji i listę kodów języków, zobacz sekcję Parametry dotyczące języka w artykule Instalacja z poziomu wiersza polecenia.


WAŻNE

Określając wartości parametru REINSTALL, należy podać resztę funkcji, które nie są używane jako wartości parametru ADDLOCAL lub REMOVE. Aby instalacja z poziomu wiersza polecenia przebiegła pomyślnie, trzeba wymienić wszystkie funkcje jako wartości parametrów REINSTALL, ADDLOCAL i REMOVE. Jeśli parametr REINSTALL nie zostanie użyty, dodanie lub usunięcie może się nie powieść.

Pełną listę funkcji można znaleźć w artykule Instalacja z poziomu wiersza polecenia.


PRZYKŁAD

Usunięcie pełne (dezinstalacja) w systemie 64-bitowym:

msiexec /x eshp_nt64.msi /qn /l*xv msi.log

Po pomyślnej dezinstalacji serwer zostanie automatycznie ponownie uruchomiony.