Omówienie

ESET Security for Microsoft SharePoint to zintegrowane rozwiązanie stworzone z myślą o rodzinie produktów Microsoft SharePoint działających w systemie Microsoft Windows Server w konfiguracji autonomicznej lub w konfiguracji farmy. Zapewnia ono skuteczną i sprawną ochronę przed różnymi rodzajami złośliwego oprogramowania, wirusów i innych rodzajów infekcji. ESET Security for Microsoft SharePoint działa, chroniąc pliki zapisane w bazie danych zawartości SharePoint. Ochroną objęte są zarówno pliki przesyłane przez użytkowników zapisywane w bibliotekach dokumentów, biblioteki elementów zawartości, strony wiki itd., jak i strony ASP, skrypty (JavaScript), obrazy oraz inne elementy składające się na samą witrynę SharePoint.

Oprogramowanie ESET Security for Microsoft SharePoint chroni zawartość:

poprzez filtrowanie podczas uzyskiwania dostępu do plików (Filtrowanie podczas dostępu)

poprzez skanowanie bazy danych na żądanie (Skanowanie na żądanie)

Filtrowanie podczas dostępu jest uruchamiane na podstawie decyzji podjętej w programie SharePoint i może nieco się różnić w zależności od używanej generacji programu SharePoint. Ogólnie filtrowanie podczas dostępu jest uruchamiane w przypadku uzyskiwania dostępu do pliku po raz pierwszy, a wynik skanowania jest przechowywany w pamięci podręcznej aż do zmiany wersji bazy danych wirusów lub dopóki nie upłynie pewien czas.

Skanowanie na żądanie przechodzi hierarchicznie przez wszystkie pliki i katalogi witryny internetowej, które zostały wybrane przez administratora. Dostęp do plików uzyskiwany jest przy użyciu modelu obiektów SharePoint (opartego na platformie .NET), który zapewnia ujednolicony widok całej zawartości zapisanej na farmie SharePoint i jest niezależny od używanej technologii serwera bazy danych.

Zarówno w przypadku filtrowania podczas dostępu, jak i skanowania na żądanie mogą zostać przeprowadzone następujące testy:

Ochrona antywirusowa i antyspyware

Reguły zdefiniowane przez użytkownika z różnego typu warunkami