Izolacja od sieci

ESET Security for Microsoft SharePoint umożliwia zablokowanie połączenia sieciowego serwera dzięki zadaniu o nazwie Izolacja od sieci. W niektórych skrajnych scenariuszach możesz chcieć użyć środka zapobiegawczego w postaci odizolowania serwera od sieci, na przykład jeśli okaże się, że serwer został zainfekowany szkodliwym oprogramowaniem lub bezpieczeństwo komputera zostało naruszone w inny sposób.

Po aktywowaniu Izolacji od sieci cały ruch sieciowy jest zablokowany z wyjątkiem następujących czynności:

Łączność z kontrolerem domeny zostaje utrzymana

ESET Security for Microsoft SharePoint jest nadal w stanie komunikować się

Jeśli jest obecny, ESET Management Agent może komunikować się z produktem ESET Inspect Connector za pośrednictwem sieci

Aktywowanie i dezaktywowanie Izolacji od sieci za pomocą polecenia eShell lub zadania klienta ESET PROTECT exlink.

eShell

W trybie interaktywnym:

Aktywacja Izolacji od sieci: network advanced set status-isolation enable

Dezaktywacja Izolacji od sieci: network advanced set status-isolation disable

network_isolation_eshell

Alternatywnie można utworzyć i uruchomić plik wsadowy za pomocą trybu wsadowego / skryptu.

ESET PROTECT

Aktywacja Izolacji od sieci za pomocą zadania klienta exlink.

Dezaktywacja Izolacji od sieci za pomocą zadania klienta exlink.

Po aktywowaniu Izolacji od sieci stan produktu ESET Security for Microsoft SharePoint zmienia się na czerwony z komunikatem Dostęp do sieci zablokowany.