Modyfikowanie istniejącej instalacji

Można dodać komponenty do danej instalacji lub usunąć je z niej. W tym celu uruchom pakiet instalacyjny .msi użyty wcześniej podczas instalacji lub przejdź do obszaru Programy i funkcje (jest on dostępny w Panelu sterowania systemu Windows). Kliknij prawym przyciskiem myszy program ESET Security for Microsoft SharePoint i wybierz opcję Zmień. Wykonaj opisane poniżej działania w celu dodania lub usunięcia komponentów.

Do wyboru są 3 opcje. Opcja Modyfikuj umożliwia zmodyfikowanie zainstalowanych komponentów, opcja Napraw umożliwia naprawienie instalacji produktu ESET Security for Microsoft SharePoint, a opcja Usuń pozwala go całkowicie odinstalować.

install_modify_repair_remove

W przypadku wybrania opcji Modyfikuj zostanie wyświetlona lista dostępnych komponentów programu.

Wybierz, które z komponentów chcesz dodać lub usunąć. Możesz jednocześnie dodać lub usunąć wiele komponentów. Kliknij komponent i wybierz odpowiednią opcję z menu rozwijanego:

install_add_component

Po wybraniu opcji kliknij opcję Modyfikuj, aby przeprowadzić modyfikacje.


UWAGA

Zainstalowane komponenty można zmodyfikować w dowolnym momencie, uruchamiając instalator. W przypadku większości komponentów wprowadzenie zmiany nie wymaga ponownego uruchomienia serwera. Graficzny interfejs użytkownika zostanie uruchomiony ponownie i widoczne będą tylko komponenty, które miały być zainstalowane. W przypadku komponentów, które wymagają ponownego uruchomienia serwera, Instalator Windows wyświetli monit o ponowne uruchomienie i nowe komponenty zostaną udostępnione, gdy serwer będzie znowu dostępny.