Główne funkcje

W poniższej tabeli przedstawiono listę funkcji dostępnych w programie ESET Security for Microsoft SharePoint. Program ESET Security for Microsoft SharePoint obsługuje większość wersji systemu Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1, 2012, 2016 i 2019 w środowisku autonomicznym oraz klastrowym. Narzędzie ESET PROTECT umożliwia zdalne zarządzanie programem ESET Security for Microsoft SharePoint w większych sieciach.

64-bitowy rdzeń produktu

Zapewnia wyższą wydajność i stabilność głównych komponentów produktu.

Liczniki wydajności

Liczniki programu ESET Security for Microsoft SharePoint pozwalają monitorować ogólną wydajność programu ESET Security for Microsoft SharePoint.

Filtrowanie podczas dostępu

Ochrona plików polegająca na filtrowaniu podczas uzyskiwania dostępu do plików.

Skanowanie na żądanie

Ochrona plików polegająca na skanowaniu bazy danych inicjowanym przez użytkownika lub uruchamianym zgodnie z harmonogramem.

Reguły zdefiniowane przez użytkownika

Administratorzy mogą tworzyć reguły niestandardowe filtrowania plików i zarządzać nimi, definiując warunki i czynności, które mają zostać wykonane względem odfiltrowanych plików.

Wyłączenia automatyczne

Automatyczne wykrywanie i wyłączanie najważniejszych aplikacji oraz plików serwera w celu zapewnienia płynnego działania i wysokiej wydajności.

Self-Defense

Technologia, która chroni rozwiązania zabezpieczające ESET przed nieuprawnionym zmodyfikowaniem lub dezaktywacją.

Skuteczne rozwiązywanie problemów

Wbudowane narzędzia ułatwiające rozwiązywanie różnych problemów: narzędzie ESET SysInspector do diagnostyki systemu i narzędzie ESET SysRescue Live do tworzenia rozruchowego ratunkowego dysku CD lub USB.

Klaster ESET

Umożliwia wzajemną komunikację produktów serwerowych firmy ESET oraz wymianę danych, takich jak konfiguracja i powiadomienia, a także synchronizację danych niezbędnych do prawidłowego działania grupy instancji produktu. Pozwala to uzyskać tę samą konfigurację produktu w ramach całego klastra. Program ESET Security for Microsoft SharePoint obsługuje klastry Windows Failover oraz klastry Network Load Balancing (NLB). Ponadto węzły klastra ESET można dodawać ręcznie, bez konieczności stosowania określonego klastra Windows. Klastry ESET działają zarówno w środowiskach domenowych, jak i w grupach roboczych.

Instalacja poszczególnych komponentów:

Możliwe jest wybranie komponentów, które mają zostać dodane lub usunięte.

Skanowanie pamięci masowej

Skanowanie wszystkich udostępnionych plików na serwerze lokalnym. Ułatwia to selektywne skanowanie tylko danych użytkowników, które są przechowywane na serwerze plików.

Wyłączenia procesów

Umożliwia wyłączenie określonych procesów z procedury skanowania antywirusowego przy dostępie. Ze względu na newralgiczną rolę dedykowanych serwerów (serwera aplikacji, serwera pamięci masowej itp.) konieczne jest regularne tworzenie kopii zapasowych mające na celu zagwarantowanie szybkiego odzyskania sprawności po wszelkiego rodzaju zdarzeniach krytycznych. Aby przyspieszyć tworzenie kopii zapasowych, zwiększyć integralność tego procesu oraz dostępność usług, podczas tworzenia kopii zapasowych stosowane są techniki, które mogą wywoływać konflikty z ochroną antywirusową na poziomie plików. Podobne problemy mogą występować przy próbach przeprowadzenia migracji maszyn wirtualnych w trakcie działania systemu. Jedynym skutecznym sposobem na uniknięcie obu tych problemów jest dezaktywacja oprogramowania antywirusowego. Dzięki wyłączeniu określonego procesu (np. procesu używanego w rozwiązaniu do tworzenia kopii zapasowych) wszystkie operacje na plikach związane z takim wyłączonym procesem są ignorowane i uznawane za bezpieczne, co pozwala ograniczyć do minimum zakłócenia w procesie tworzenia kopii zapasowej. Zalecamy zachowanie ostrożności podczas tworzenia wyłączeń. Wyłączone narzędzie do tworzenia kopii zapasowych może uzyskiwać dostęp do zarażonych plików, nie uruchamiając przy tym alertu. Dlatego właśnie uprawnienia rozszerzone są dozwolone wyłącznie w module ochrony w czasie rzeczywistym.

eShell (ESET Shell)

W programie ESET Security for Microsoft SharePoint jest obecnie dostępna powłoka eShell w wersji 2.0. eShell to interfejs wiersza polecenia udostępniający zaawansowanym użytkownikom i administratorom kompleksowe opcje zarządzania produktami serwerowymi firmy ESET.

ESET PROTECT

Lepsza integracja z programem ESET PROTECT, w tym możliwość zaplanowania skanowania na żądanie. Więcej informacji o programie ESET PROTECT można znaleźć w pomocy online exlink dotyczącej programu ESET PROTECT.

Skanowanie środowiska Hyper-V

To nowa technologia, która umożliwia skanowanie dysków maszyn wirtualnych na serwerze funkcji Microsoft Hyper-V exlink bez konieczności wcześniejszej instalacji „agenta” na danej maszynie wirtualnej.