Wdrożenie farmy SharePoint

W celu zagwarantowania użytkownikom ochrony poprzez skanowanie plików podczas dostępu oprogramowanie ESET Security for Microsoft SharePoint musi być zainstalowane na wszystkich komputerach z oprogramowaniem SharePoint pełniących rolę serwera sieciowego. Każdy z tych komputerów może służyć również do wykonywania skanowania bazy danych na żądanie. Oprogramowanie ESET Security for Microsoft SharePoint można również instalować na komputerach z oprogramowaniem SharePoint pełniących rolę serwera aplikacji, gdzie może ono służyć do przeprowadzania skanowania na żądanie bazy danych zawartości SharePoint, jednak nie może służyć do filtrowania podczas dostępu.

W diagramie poniżej środowisko serwera zostało podzielone tak, by pokazać, w których warstwach ochrona zapewniana przez oprogramowanie ESET jest wymagana, a w których opcjonalna.

deployment_diagram


UWAGA

W ustawieniach farmy SharePoint konieczne jest jedynie uruchomienie skanowania bazy danych na żądanie z jednego komputera. Zostanie przeskanowana cała baza danych farmy SharePoint.

Ponieważ skanowanie na żądanie jest operacją pochłaniającą znaczną ilość zasobów, zalecane jest uruchamianie tego procesu na komputerze, na którym zwiększenie obciążenia podczas skanowania nie stanowi problemu. Z punktu widzenia funkcjonalności wystarczy uruchomić skanowanie bazy danych na żądanie z dowolnego komputera w farmie SharePoint, który ma dostęp do bazy danych zawartości, niezależnie od pełnionej przez niego roli.

Szybkość skanowania bazy danych na żądanie zależy w znacznym stopniu od przepustowości serwera bazy danych oraz od używanej sieci. W celu zwiększenia przepustowości skanowania bazy danych w dużych farmach SharePoint należy uruchomić skanowanie bazy danych na żądanie na więcej niż jednym komputerze i skonfigurować każdy z tych komputerów tak, aby skanował inne (niepokrywające się) części bazy danych zawartości. Należy mieć na uwadze, że spowoduje to zwiększenie obciążenia serwera bazy danych, a korzyści płynące z takiej konfiguracji powinien ocenić administrator farmy.