Instalowanie w środowisku klastrowym

Program ESET Security for Microsoft SharePoint można wdrożyć w środowisku klastrowym (na przykład w klastrze trybu failover). Zalecamy instalację programu ESET Security for Microsoft SharePoint w węźle aktywnym, a następnie rozpowszechnienie instalacji do węzłów pasywnych za pośrednictwem narzędzia Klaster ESET dostępnego w programie ESET Security for Microsoft SharePoint. Oprócz funkcji instalacji narzędzie Klaster ESET zapewnia replikację konfiguracji programu ESET Security for Microsoft SharePoint, co pozwala zagwarantować spójność węzłów w klastrze wymaganą do prawidłowego działania.