Po wystąpieniu zdarzenia

Tworząc harmonogram zadań wykonywanych po wystąpieniu określonego zdarzenia, można określić minimalny odstęp czasu między dwoma kolejnymi wykonaniami danego zadania.

Zadanie może zostać uruchomione po wystąpieniu dowolnego z następujących zdarzeń:

Każde uruchomienie komputera

Pierwsze uruchomienie komputera każdego dnia

Nawiązanie połączenia modemowego z Internetem/wirtualną siecią prywatną

Pomyślna aktualizacja modułu

Pomyślna aktualizacja produktu

Zalogowanie użytkownika — zadanie zostanie uruchomione w momencie zalogowania się użytkownika do systemu. Jeśli użytkownik loguje się na komputerze kilka razy dziennie, może wybrać odstęp 24-godzinny, aby dane zadanie było wykonywane tylko po pierwszym zalogowaniu danego dnia, a potem dopiero w następnym dniu.

Wykrycie zagrożenia