Menedżer profili

W menu rozwijanym Profil skanowania można wybrać wstępnie zdefiniowane profile skanowania.

Skanowanie inteligentne

Skanowanie z poziomu menu kontekstowego

Skanowanie dokładne

Mój profil (ma zastosowanie do skanowania środowiska Hyper-V, profili aktualizacji)

Więcej informacji o pomocnych w tworzeniu profilu skanowania dostosowanego do indywidualnych potrzeb można znaleźć w sekcji Ustawienia parametrów technologii ThreatSense, w której opisano poszczególne parametry ustawień skanowania.

Menedżer profili jest używany w trzech obszarach programu ESET Security for Microsoft SharePoint.

Skanowanie komputera na żądanie

Preferowane parametry skanowania mogą zostać zapisane i użyte w przyszłości. Zalecane jest utworzenie osobnego profilu (z ustawionymi różnymi obiektami i metodami skanowania oraz innymi parametrami) dla każdego regularnie przeprowadzanego skanowania.

Edytor profili pozwala na tworzenie nowych profili aktualizacji. Tworzenie niestandardowych profili aktualizacji jest konieczne tylko wtedy, gdy komputer łączy się z serwerami aktualizacji na różne sposoby.

Aby utworzyć nowy profil, wybierz opcję Edytuj obok obszaru Lista profili. Nowy profil zostanie wyświetlony w menu rozwijanym Wybrany profil zawierającym istniejące profile skanowania.