Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Menedżer profili

W menu rozwijanym Profil skanowania można wybrać wstępnie zdefiniowane profile skanowania.

Skanowanie inteligentne

Skanowanie z poziomu menu kontekstowego

Skanowanie dokładne

Mój profil (ma zastosowanie do skanowania środowiska Hyper-V, profili aktualizacji)

Więcej informacji o pomocnych w tworzeniu profilu skanowania dostosowanego do indywidualnych potrzeb można znaleźć w sekcji Ustawienia parametrów technologii ThreatSense, w której opisano poszczególne parametry ustawień skanowania.

Menedżer profili jest używany w trzech obszarach programu ESET Security for Microsoft SharePoint.

Skanowanie komputera na żądanie

Preferowane parametry skanowania mogą zostać zapisane i użyte w przyszłości. Zalecane jest utworzenie osobnego profilu (z ustawionymi różnymi obiektami i metodami skanowania oraz innymi parametrami) dla każdego regularnie przeprowadzanego skanowania.

Aktualizacje

Edytor profili pozwala na tworzenie nowych profili aktualizacji. Tworzenie niestandardowych profili aktualizacji jest konieczne tylko wtedy, gdy komputer łączy się z serwerami aktualizacji na różne sposoby.

Skanowanie środowiska Hyper-V

Aby utworzyć nowy profil, wybierz opcję Edytuj obok obszaru Lista profili. Nowy profil zostanie wyświetlony w menu rozwijanym Wybrany profil zawierającym istniejące profile skanowania.