Pasek narzędzi do programu MS Outlook

Ochrona programu Microsoft Outlook działa na zasadzie wtyczki. Po zainstalowaniu programu ESET Security for Microsoft SharePoint do programu Microsoft Outlook dodawany jest pasek narzędzi z opcjami ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem.

ESET Security for Microsoft SharePoint

Cliknięcie ikony powoduje otwarcie głównego okna programu ESET Security for Microsoft SharePoint.

Ponowne skanowanie wiadomości

Umożliwia ręczne rozpoczęcie sprawdzania poczty e-mail. Można określać wiadomości do sprawdzenia oraz włączać ponowne skanowanie odebranej poczty e-mail. Więcej informacji można znaleźć w części Ochrona programów poczty e-mail.

Ustawienia skanera

Umożliwia wyświetlenie ustawień funkcji Ochrona programów poczty e-mail.