Tworzenie nowej listy

Listy obejmują adresy URL/maski domeny, które będą blokowane, dozwolone lub wyłączone ze sprawdzania. Podczas tworzenia nowej listy należy określić następujące parametry:

Typ listy adresów — wybierz typ z listy rozwijanej (Wyłączone ze sprawdzania, Zablokowane lub Dozwolone).

Nazwa listy — nadaj nazwę liście. To pole będzie nieaktywne podczas edytowania jednej z trzech wstępnie zdefiniowanych list.

Opis listy — wprowadź krótki opis listy (opcjonalnie). To pole będzie nieaktywne podczas edytowania jednej z trzech wstępnie zdefiniowanych list.

Lista aktywna — ten przełącznik umożliwia dezaktywację listy. Listę można uaktywnić później, kiedy będzie to wymagane.

Powiadom o zastosowaniu — umożliwia otrzymywanie powiadomień o każdym użyciu danej listy przy ocenie odwiedzanej strony HTTP/HTTPS. Powiadomienie zostanie wysłane w przypadku zablokowania lub udostępnienia witryny internetowej figurującej na liście zablokowanych lub dozwolonych adresów. W powiadomieniu znajdzie się nazwa listy, na której wyszczególniona jest dana strona internetowa.

Stopień szczegółowości zapisywania w dzienniku — wybierz stopień szczegółowości zapisywania w dzienniku (Brak, Diagnostyka, Informacja lub Ostrzeżenie) z listy rozwijanej. Rekordy o szczegółowości Ostrzeżenie można zbierać za pomocą konsoli ESET PROTECT.

Program ESET Security for Microsoft SharePoint pozwala użytkownikowi na blokowanie dostępu do określonych witryn internetowych i zapobieganie wyświetlaniu ich zawartości w przeglądarce. Pozwala również określić, które adresy mają być wyłączone ze skanowania. Jeśli pełna nazwa serwera zdalnego jest nieznana lub użytkownik chce wskazać grupę serwerów, może użyć masek.

Maski obejmują symbole wieloznaczne, takie jak ? oraz *:

znak ? zastępuje jeden symbol

znak * zastępuje dowolny ciąg znaków


PRZYKŁAD

*.c?m dotyczy wszystkich adresów, których ostatnia część zaczyna się literą c oraz kończy literą m, a w środku zawiera dowolny znak (.com, .cam itd.).

Znaki *. na początku nazwy domeny są traktowane szczególnie. Po pierwsze symbol wieloznaczny * nie zastępuje w tym przypadku znaku ukośnika ('/'). Pozwala to uniknąć pominięcia maski. Na przykład maska *.domain.com nie odpowiada adresowi https://anydomain.com/anypath#.domain.com (taki przyrostek może zostać dodany do dowolnego adresu URL bez wpływu na pobieranie). Po drugie, znaki *. zastępują również w tym szczególnym przypadku pusty ciąg. Dzięki temu przy użyciu jednej maski można uwzględnić całą domenę, wraz z wszelkimi domenami podrzędnymi. Na przykład maska *.domain.com odpowiada również adresowi https://domain.com. Użycie maski *domain.com byłoby nieprawidłowe, ponieważ uwzględniałaby ona również adres https://anotherdomain.com.

address_list_types_add_mask

Wprowadź wiele wartości

Można dodać wiele adresów URL oddzielonych nowymi wierszami, przecinkami lub średnikami. W przypadku włączenia opcji wielokrotnego wyboru adresy będą wyświetlane na liście.

Importuj

Plik tekstowy zawierający adresy URL do zaimportowania (wartości muszą być oddzielone podziałami wiersza, na przykład w formacie *.txt z kodowaniem UTF-8).

address_list_types_import