Ustawienia aktualizacji

Ta sekcja określa informacje o źródle aktualizacji, na przykład dotyczące używanych serwerów aktualizacji oraz danych uwierzytelniających dla tych serwerów.


UWAGA

Poprawność pobierania aktualizacji zależy od prawidłowego wprowadzenia wszystkich parametrów aktualizacji. Jeśli używana jest zapora, należy się upewnić, że nie blokuje ona programowi ESET dostępu do Internetu (na przykład komunikacji HTTP).

hmtoggle_plus1Podstawowa
hmtoggle_plus1Profile
hmtoggle_plus1Aktualizacje
hmtoggle_plus0Opcje połączenia
hmtoggle_plus0Kopia dystrybucyjna aktualizacji