Kopia dystrybucyjna aktualizacji

Otwórz ESET Security for Microsoft SharePoint
Naciśnij klawisz F5 > Aktualizacja > Profile > Kopia dystrybucyjna aktualizacji

gui_click

Program ESET Security for Microsoft SharePoint umożliwia tworzenie kopii plików aktualizacji, których można używać do aktualizowania innych stacji roboczych w sieci. Korzystanie z kopii dystrybucyjnej, czyli kopii plików aktualizacji, w środowisku sieci LAN jest wygodne, ponieważ eliminuje potrzebę pobierania tych plików przez każdą stację roboczą bezpośrednio z serwera aktualizacji dostawcy. Aktualizacje są pobierane na lokalny serwer kopii dystrybucyjnych, a następnie dystrybuowane do wszystkich stacji roboczych, by uniknąć ryzyka generowania nadmiernego ruchu sieciowego. Aktualizowanie klienckich stacji roboczych przy użyciu kopii dystrybucyjnej pozwala na oszczędne korzystanie z przepustowości połączenia internetowego.

hmtoggle_plus0Kopia dystrybucyjna aktualizacji
hmtoggle_plus0Serwer HTTP
hmtoggle_plus0Opcje połączenia