Skanowanie przy uruchamianiu

Domyślnie przeprowadzane jest automatyczne sprawdzenie plików podczas uruchamiania systemu (zalogowania użytkownika) oraz po pomyślnej aktualizacji modułu. To skanowanie jest zależne od ustawień w sekcji Konfiguracja harmonogramu i zadania.

Opcje skanowania podczas uruchamiania systemu są częścią zadania zaplanowanego Sprawdzanie plików przy uruchamianiu systemu.

Aby zmodyfikować ustawienia skanowania przy uruchamianiu, należy przejść do opcji Narzędzia > Harmonogram, wybrać jedno z zadań w obszarze Automatyczne sprawdzanie plików przy uruchamianiu (zalogowanie użytkownika lub aktualizacja modułów), a następnie kliknąć opcję Edytuj. Należy skorzystać z kreatora, gdzie w ostatnim kroku będzie można zmodyfikować szczegółowe opcje ustawienia Automatyczne sprawdzanie plików przy uruchamianiu.