Skanowania w poszukiwaniu szkodliwego oprogramowania

W tej sekcji znajdują się opcje służące do wybierania parametrów skanowania.


UWAGA

Ten selektor profilu skanowania dotyczy skanowania na żądanie i skanowania w środowisku Hyper-V.

Określony zestaw parametrów stosowanych przez skaner na żądanie. Można użyć jednego z wstępnie zdefiniowanych profili skanowania lub utworzyć nowy profil. Profile skanowania korzystają z różnych parametrów technologii ThreatSense.

Aby utworzyć nowy profil, kliknij opcję Edytuj. Wprowadź nazwę profilu i kliknij przycisk Dodaj. Nowy profil zostanie wyświetlony w menu rozwijanym Wybrany profil zawierającym istniejące profile skanowania.

Aby przeskanować określony obiekt docelowy, kliknij opcję Edytuj i wybierz opcję z menu rozwijanego lub wybierz określone obiekty w strukturze (drzewie) folderów.

Umożliwia modyfikowanie parametrów skanowania komputera na żądanie.

Za raportowanie odpowiada silnik detekcji i komponent uczenia maszynowego.

Wyskakujące okienko Skanowanie środowiska Hyper-V:

scan_hyperv

W menu rozwijanym Skanowane obiekty dla środowiska Hyper-V można wybrać wstępnie zdefiniowane obiekty do skanowania:

Zgodnie z ustawieniami profilu

Powoduje wybranie obiektów skonfigurowanych w wybranym profilu skanowania.

Wszystkie maszyny wirtualne

Powoduje wybranie wszystkich maszyn wirtualnych.

Włączone maszyny wirtualne

Powoduje wybranie wszystkich maszyn wirtualnych będących w trybie online.

Wyłączone maszyny wirtualne

Powoduje wybranie wszystkich maszyn wirtualnych będących w trybie offline.

Nie wybrano

Wybór obiektów zostaje anulowany.

Kliknij przycisk Skanowanie, aby przeprowadzić skanowanie z wykorzystaniem ustawionych parametrów niestandardowych. Po ukończeniu wszystkich operacji skanowania można sprawdzić wyniki w obszarze Pliki dziennika > Skanowanie środowiska Hyper-V.