Alerty i powiadomienia

W ramach ochrony poczty e-mail sprawdzana jest komunikacja przychodząca za pośrednictwem protokołów POP3 oraz IMAP. Przy użyciu wtyczki do programu Microsoft Outlook i innych programów poczty e-mail oprogramowanie ESET Security for Microsoft SharePoint sprawdza całą komunikację realizowaną przez dany program pocztowy (za pośrednictwem protokołów POP3, MAPI, IMAP oraz HTTP). Podczas analizowania wiadomości przychodzących program stosuje wszystkie zaawansowane metody skanowania dostępne w ramach technologii ThreatSense. Dzięki temu szkodliwe programy są wykrywane, nawet zanim zostaną porównane z bazą danych detekcji wirusów. Skanowanie komunikacji za pośrednictwem protokołów POP3 oraz IMAP odbywa się niezależnie od użytkowanego klienta poczty e-mail.

Po sprawdzeniu wiadomości e-mail może do niej zostać dołączone powiadomienie o wynikach skanowania. Można wybrać spośród następujących opcji: Oznacz otrzymaną i przeczytaną wiadomość e-mail, Dołącz notatkę do tematu otrzymanej i przeczytanej zainfekowanej wiadomości oraz Oznacz wysyłaną wiadomość e-mail. Należy pamiętać, że w rzadkich przypadkach, takie powiadomienia mogą być pomijane w przypadku kłopotliwych wiadomości w formacie HTML lub wiadomości fałszowanych przez szkodliwe oprogramowanie. Powiadomienia mogą być dodawane do wszystkich odebranych i przeczytanych wiadomości oraz do wysyłanych wiadomości. Dostępne opcje:

Nigdy — powiadomienia w ogóle nie będą dodawane.

Tylko zainfekowane wiadomości — oznaczane będą tylko wiadomości zawierające szkodliwe oprogramowanie (ustawienie domyślne).

Cała poczta— program będzie dołączać powiadomienia do wszystkich przeskanowanych wiadomości e-mail.

Dołącz notatkę do tematu wysyłanej zainfekowanej wiadomości

Należy wyłączyć tę opcję, aby funkcja ochrony poczty e-mail nie umieszczała w temacie zainfekowanej wiadomości ostrzeżenia o wirusie. Ta opcja umożliwia później proste odfiltrowanie zainfekowanych wiadomości na podstawie analizy ich tematów (o ile program pocztowy udostępnia taką funkcję). Zwiększa ona też wiarygodność wiadomości dla odbiorcy, a w przypadku wykrycia zagrożenia udostępnia cenne informacje na temat poziomu zagrożenia, jakie stanowi dana wiadomość lub jej nadawca.

Szablon komunikatu dołączanego do tematu zainfekowanej wiadomości

Edytując ten szablon, można zmodyfikować format przedrostka tematu zainfekowanej wiadomości e-mail. Korzystając z tej funkcji, można zastąpić temat wiadomości Hello podanym przedrostkiem [virus] w następującym formacie: [virus] Hello. Zmienna %VIRUSNAME% reprezentuje wykryte zagrożenie.