Licencja

Program ESET Security for Microsoft SharePoint łączy się z serwerem licencji firmy ESET kilka razy na godzinę, aby przeprowadzać kontrole. Parametr Interwał sprawdzania jest domyślnie ustawiony na Automatyczny. Jeśli chcesz zmniejszyć ruch sieciowy powodowany przez kontrole licencji, zmień interwał sprawdzania na Ograniczony, a licencje będą sprawdzane tylko raz dziennie (również po ponownym uruchomieniu serwera).

Po ustawieniu ograniczonego interwału sprawdzania wszystkie zmiany związane z licencją wprowadzane w programie ESET Security for Microsoft SharePoint z poziomu ESET Business Account i ESET MSP Administrator mogą być stosowane z maksymalnie jednodniowym opóźnieniem.