Wyłączenia ochrony przed atakami typu brute force

Wyłączeń ochrony przed atakami typu brute force można używać do tłumienia wykrywania ataków typu brute force dla określonych kryteriów. Te wyłączenia są tworzone z poziomu programu ESET PROTECT w oparciu o wykrywanie ataków typu brute force. Wyłączenia zostaną wyświetlone, jeśli administrator utworzy wykluczenia ochrony przed atakami brute force w konsoli internetowej ESET PROTECT exlink. Mogą one zawierać tylko reguły zezwalające i są oceniane przed regułami IDS.

Wykrycie — Typ wykrycia.

Aplikacja — umożliwia wybranie ścieżki pliku wyłączonej aplikacji przez kliknięcie przycisku… (na przykład C:\Program Files\Firefox\Firefox.exe). Nie wpisuj nazwy aplikacji.

Zdalny adres IP — lista zdalnych adresów/zakresów/podsieci IPv4 lub IPv6. Wiele adresów należy oddzielić przecinkami.